Bisdom Roermond zet vaart achter afslanken aantal parochies

Het almaar teruglopende kerkbezoek leidt er in Limburg toe dat er flink gesneden gaat worden in het aantal zelfstandige parochies. Dat aantal loopt terug van zo’n 300 nu naar 50 parochiefederaties over een jaar, met aan het hoofd van die clusters telkens één pastoor.

Bisschop Harrie Smeets vindt dat de parochies meer tijd moeten besteden aan het verkondigen van het geloof en minder aan praten over bestuurlijke kwesties. En ze moeten vaart zetten achter samenwerking met elkaar. Dat meldt Smeets in een vandaag gepubliceerde beleidsbrief.

Al sinds 30 jaar vraagt het bisdom om meer samenwerking van parochies. Op veel plaatsen gebeurt dat al. Maar niet overal. Smeets zet daar nu vaart achter. Nogal wat parochies hebben moeite hun zelfstandigheid op te geven of houden het op het afstemmen van missen op elkaar. “Vanaf eind volgend jaar is geen enkele parochie meer zelfstandig”, zei een woordvoerder.

“Al 40, 50 jaar loopt het aantal bezoekers terug. Het wordt nu tijd dat de eerder gevraagde samenwerking er overal komt. Soms zijn parochiebestuurders te veel tijd kwijt met vergaderen. Het is beter meer energie te besteden aan het verkondigen van het geloof.”

Om die reden zet bisschop Smeets met name in op “missionaire geloofsgemeenschappen”. Dat zijn groepen gelovigen die bijvoorbeeld de helpende hand bieden aan mensen in nood, zich inzetten voor voedselbanken en actief het geloof uitdragen, aldus de woordvoerder. Smeets stimuleert deze geloofsverkondiging. “Zeker in een tijd dat veel mensen hard door corona worden getroffen”, aldus zijn woordvoerder.

Smeets wil ook dat priesters en diaken stoppen als ze 75 jaar zijn. Ze kunnen dan wel nog als emeritus pastor behulpzaam zijn bij het werk van andere geestelijken. De bisschop streeft naar verjonging. “Het bisdom telt nu zo’n 200 priesters, en daarnaast emeriti-priesters van wie sommigen redelijk actief zijn”, aldus de woordvoerder. “Daarnaast hebben wij in Rolduc een grote priesteropleiding, waar recent nog jonge priesters zijn gewijd. Die komen vaak uit het buitenland, veel uit India en Sri Lanka, maar ook uit Polen, Zuid-Amerika en Zuid-Europa.”

Tenslotte wil Smeets dat parochies elkaar ook financieel helpen.

lees: Beleidsbrief bisdom Roermond 2020: naar missionaire geloofsgemeenschappen

bron: kro-ncrv.nl/bisdom roermond

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *