Franse religieuze leiders roepen op tot broederlijkheid

Samuel Paty © twitter

Franse religieuze leiders hebben afgelopen weekend opgeroepen tot broederlijkheid. Zij doen dat in een gemeenschappelijke verklaring naar aanleiding van de gruwelijke onthoofding van een leerkracht in Conflans-Sainte-Honorine.

De moord was een wraakactie omdat de leraar geschiedenis in een les over de vrijheid van meningsuiting enkele Mohammedcartoons had getoond. De man had vooraf zijn moslimleerlingen gewaarschuwd en hen de kans gegeven om, als ze dat wensten, de klas te verlaten. In hun reactie spreken de religieuze leiders unaniem hun afkeur uit over de gruweldaad: Wij zijn diep geschokt door de barbaarse moord op een leraar aan het Bois d’Aulne college in Conflans-Sainte-Honorine. Onze gedachten en gebeden zijn bij zijn familie en dierbaren. Laten we krachtig mobiliseren tegen deze duistere praktijken, haat en geweld. Vertegenwoordigers van de islam in Frankrijk spraken al van vlak na de aanslag over een verachtelijke misdaad: Niets, absoluut niets kan de moord op de man rechtvaardigen.

Laffe moord

De Protestantse Federatie van Frankrijk (FPF) herhaalde haar pleidooi voor de vrijheid van meningsuiting. Dat recht kan door niemand in twijfel worden getrokken, onderstreepte de FPF. De federatie roept op om samen de vrijheid en de republiekeinse waarden te verdedigen tegen de agressie van een radicaal politiek extremisme dat wordt opgeroepen door de islam.

De katholieke aartsbisschop van Rouen, mgr. Dominique Lebrun, herinnerde aan de moord op de Franse priester Jacques Hamel op 26 juli 2016. Hij sluit zich aan bij de gemeenschappelijke oproep van de religieuze leiders om zich in te zetten voor vrede en broederlijkheid. Bisschop Laurent Ulrich van Rijsel, die ook de voorzitter is van de Interdiocesane Raad voor het Katholiek Onderwijs, roept op tot een krachtenbundeling tegen de onwetendheid. Die onwetendheid is een belangrijke bron van angst en uit zich zowel in een gebrek aan cultuur als in een gebrek aan relaties met anderen.

Dogmatisme en onwetendheid

Volgens de Franse broeder Adrien Candiard, die bij de uitgeverij Le Cerf recent het boek: Fanatisme – Als religDogmatisme en onwetendheidie ziek is publiceerde, maakt deze aanslag nogmaals duidelijk hoe essentieel het is om in het publieke debat ook religie opnieuw ter sprake te brengen. Dat is volgens hem de beste remedie tegen fanatisme. Deze nieuwe aanval maakt duidelijk dat onze huidige aanpak niet werkt. Maatschappelijk wordt ten onrechte ervan uit gegaan dat religieus fanatisme het resultaat is van een te veel aan godsdienst. Er wordt dan nogal naïef verondersteld dat dit probleem wordt opgelost door religie uit de samenleving te verbannen en naar de privésfeer terug te dringen. Die methode heeft in het verleden misschien gewerkt, maar dat was de laatste dertig jaar alvast niet het geval. Door religie dood te verklaren, ontzeggen wij volgens Candiard onszelf het vermogen om het fenomeen te begrijpen. Hij roept de samenleving op om de moed te hebben om ook over moeilijke onderwerpen het debat te durven aangaan. Volgens hem heeft de Franse president Emmanuel Macron een inschattingsfout gemaakt door zich aan te sluiten bij diegenen die zowel in de media als in de politiek de islam constant proberen te stigmatiseren. Hij wijst erop dat fanatiekelingen een eenzijdige en bekrompen visie op God en religie erop na houden. Maar die houding heeft weinig met God te maken. Het is een verabsolutering van de eigen identiteit en de eigen gevoeligheden. Doorheen de eeuwen  is er in heel de moslimtraditie geen enkele versie van de islamitische wet te vinden waarin wordt opgeroepen tot onthoofding midden op straat!

Bron: La Croix/CEF/kerknet

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *