Grootimam: ‘Associeer terreur niet met islam’

Paus Franciscus begroet grootsjeik Ahmed al-Tayeb © Vatican Media

Paus Franciscus begroet grootsjeik Ahmed al-Tayeb © Vatican Media

Sjeik Ahmed El-Tayeb, de grootimam van Al-Azhar in Caïro en de belangrijkste geestelijke leider van  de soennitische moslims, roept westerse leiders en denkers op om de uitdrukking islamitisch terrorisme niet langer te gebruiken.

Volgens de grootimam wordt door de ongelukkige combinatie van beide begrippen, die sinds de aanslagen van 11 september 2001 wereldwijd gemeengoed is geworden, een eenzijdig negatief beeld uitgedragen van de islam. Bovendien dreigen op die manier haat en fanatisme aangemoedigd te worden en worden het vreedzame samenleven en de verstandhouding tussen religies in het gedrang gebracht.  

Ahmed El-Tayeb betreurt dat de westerse leiders het concept van islamitische terreur achteloos gebruiken en niet beseffen welke schade daarmee wordt toegebracht aan de islam en al wie in deze godsdienst geloven. Dit getuigt van een gebrek aan kennis over de verdraagzaamheid van de islam en de veroordeling van schendingen van de mensenrechten –  onder meer het recht op leven, vrijheid, broederlijkheid en wederzijds respect – die door de islam wordt verkondigd. Alle monotheïstische godsdiensten, zonder uitzondering, streven naar het geluk van de mensheid.

Bron: Kipa-Apic/kerknet

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *