Religieuzen pleiten voor schuldkwijtschelding arme landen

Een grote wereldwijde groep kerkelijke leiders heeft in een open brief gepleit voor kwijtschelding van schulden van ontwikkelingslanden vanwege de coronapandemie. De KNR was een van de ondertekenaars.


Op 12 oktober kwamen bestuursleden van Wereldbank en Internationaal Monetair Fonds bijeen om te spreken over de mogelijke kwijtschelding van schulden van ontwikkelingslanden. Voorafgaan aan dit overleg verscheen de open brief in verschillende internationale media. Het initiatief voor de brief is genomen door CIDSE (het internationale platform van katholieke ontwikkelingsorganisaties), Christian Aid en ACT Alliance. De brief is ondertekend door een groot aantal Hogere Oversten van religieuze orden en congregaties, bisschoppen, dominees en leiders van internationale kerkelijke organisaties. Ook abt Bernardus Peeters en zuster Monica Raasen ondertekenden de brief als voorzitter en vice-voorzitter van de KNR daarmee 3500 religieuzen in Nederland vertegenwoordigend.

lees de volledige brief

bron: KNR

beeld:knr

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *