Aartsbisdom zingt een eigen wijs met kerkmuziek?

Nieuw in Utrecht: instelling Sint-Caecila voor kerkmuziek

Het aartsbisdom Utrecht heeft een nieuwe instelling in het leven geroepen: Kerkelijke Instelling Sint Caecilia. Deze zal voortaan de belangen behartigen voor de kerkmuziek in het aartsdiocees.

“De instelling beoogt enerzijds te waken over het gebruik en de ontwikkeling van goede kerkmuziek, anderzijds zal deze instelling een adres zijn waar dirigenten, organisten en andere begeleiders, koorzangers, celebranten en voorgangers, liturgische werkgroepen en verder allen die op het terrein van de liturgie actief zijn, terecht kunnen voor vragen op het gebeid van de kerkmuziek en liturgie”, aldus hulpbisschop Herman Woorts en Marcus de Haard, respectievelijk voorzitter en ambtelijk secretaris van Sint Caecilia.

De instelling, gevestigd aan de Maliebaan in Utrecht, gaat tevens “zorgdragen voor publicaties en andere uitingsvormen die de kerkmuziek levend helpen houden en rechtdoen aan een waardevolle bijdrage aan de liturgie”.

ENCYCLOPEDIE: Heilige Cecilia, patrones van de kerkmuziek

Woorts en De Haard beklemtonen dat verschillende generaties zich thuis voelen bij de muziek die vandaag de dag klinkt in de liturgie. “Elke periode en generatie in de geschiedenis heeft zo zijn eigenheden, ook wij tegenwoordig. Eén van de speerpunten van Sint Caecilia is aandacht voor kinderen en jongeren. Maar ook de gevestigde generaties worden niet overgeslagen. Tevens willen wij ons richten op de begeleiding van cantores. Juist in deze tijd van de pandemie van het coronavirus merken wij het grote belang voor de liturgie van goede cantores.”

De afdeling van de Nederlandse Sint-Gregoriusvereniging (NSGV) in het aartsdiocees behartigde jarenlang vanuit Zeist met succes dit soort belangen. “Maar door allerlei eigentijdse ontwikkelingen in alle bisdommen van ons land neemt de nieuwe Kerkelijke Instelling Sint Caecilia deze taken voor ons bisdom over. Ook de vertrouwde Gregoriusonderscheidingen worden voortaan door Sint Caecilia behartigd – de overgang zal naadloos verlopen,” belooft het bestuur. Zo blijven het e-mailadres en telefoonnummer gelijk (eretekenen@live.nl, tel.: 06 23379426).

Sint Caecilia gaat onder andere werk maken van cursussen, studiedagen, bijscholing en publicaties. Ook haakt deze instelling aan bij de priesteropleiding. “Omdat het een grote wens van de Nederlandse bisschoppen was om de kerkmuziek en het liturgisch beleid in de bisdommen meer op elkaar te doen aansluiten en samen op te trekken, hebben naast kerkmusici enkele geestelijken in het bestuur van Sint Caecilia plaats.”

bron: kro-ncrv.nl/katholieknieuws

beeld: ©https://external.fams1-2

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *