Sterke toename van kerkuittredingen in Zwitserland

Landen als Duitsland, Zwitserland en Italië kennen al langer een kerkbelasting. Een verplichting is dat niet.  Wie dat wenst, krijgt als alternatief meestal de kans om dat geld aan een goed doel te geven.

Vooral Duitsland kent al langer het fenomeen van het groeiende aantal kerkuittredingen. Duitse kerken overwegen om dan meteen ook sacramenten of bepaalde dienstverlening, zoals een kerkelijke begrafenis, ontoegankelijk te maken, aangezien deze mensen blijkbaar toch niet bereid zijn om een financiële bijdrage voor hun gemeenschap te leveren.  

Zwitserland is minder vertrouwd met het fenomeen. Maar daar is nu een recordaantal kerkuittredingen geregistreerd. Soms uit ongenoegen (o.m. over de aanpak van seksueel misbruik), maar soms ook louter uit financiële redenen. Volgens het Pastoraal Sociologisch Instituut (SPI) in Sankt Gallen verlieten in 2019 31.772 mensen de katholieke kerk. Volgens het instituut is dat ongeveer een kwart meer dan vorig jaar (25.366).

Volgens het SPI valt vooral het aantal mensen tussen de 51 en 65 jaar die de kerk de rug toekeerden op. In 2016 vertegenwoordigde die groep nog 16 procent van de kerkverlaters, vandaag bijna een op vier (24 %). Vooral in de kantons Zürich (7.044), Aargau (4.672) en Sankt Gallen (3.393) was er een stijging. Er was dit jaar een stijging van het aantal kerkverlaters in alle overwegend Duitstalige kantons. In de kantons Genève, Wallis, Neuchâtel en Vaud waren er daarentegen nauwelijks.

Bron: KNA/kerknet

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *