Vlaamse brochure over betekenis en toekomst parochiekerken

‘Het kerkgebouw – Betekenis en toekomst’ is de titel van een nieuwe driedelige en vlot leesbare brochure van de Vlaamse bisschoppen. Klik op de link hieronder om de belangrijkste termen en tips uit de brochure te leren kennen.

Betekenis en toekomst van de parochiekerken

Sinds zowat een decennium denken verantwoordelijken van zowel de katholieke Kerk als de verschillende betrokken overheden na over de betekenis en de toekomst van de parochiekerken. In overleg met de Vlaamse overheid, gemeentebesturen, verantwoordelijken van bisdommen en parochies en de kerkfabrieken kwam in de loop van de voorbije tien jaar het instrument van de kerkenbeleidsplannen tot stand. Daarin wordt per gemeente een visie op de toekomst van de lokale parochiekerken uitgeschreven. Die plannen vormen het vertrekpunt om verder in gesprek te gaan en stappen te zetten in verband met het toekomstige gebruik van de parochiekerken.

Cover van de nieuwe brochure © Licap-HalewijnHet kerkgebouw – Betekenis en toekomst

In juni 2019 schreven de bisschoppen van ons land hun visie over de kerkgebouwen neer in Het kerkgebouw. Betekenis en toekomst. Ze pleiten daarin voor een bedachtzame en respectvolle omgang met dit onschatbare patrimonium, dat zo’n belangrijke rol heeft gespeeld en nog altijd speelt in de samenleving. Het is ook een uitnodiging aan de kerkgemeenschap om meerdere betekenislagen van de kerkgebouwen te onderkennen en ermee aan de slag te gaan. Al is het maar door de kerk regelmatig open te houden voor bezoek, bezinning, stilte en gebed.

Handreiking

Daarbij aansluitend publiceren de bisschoppen nu de handreiking Toekomst van de parochiekerken. Die heeft tot doel in alle Vlaamse bisdommen vanuit eenzelfde beleidsvisie om te gaan met vragen rond beheer en neven- of herbestemming van parochiekerken. Dit document vertrekt vanuit de dagelijkse praktijk, vanuit zowel pastoraal als beheersmatig oogpunt, en brengt ervaringen samen uit alle Vlaamse bisdommen. De handreiking wil een hulpmiddel zijn voor iedereen die op een of andere wijze met de parochiekerken is begaan. De nieuwe brochure bevat naast de visietekst uit juni 2019 en de nieuwe handreiking over de toekomst van de parochiekerken, ook de folder, met enkele definities en richtlijnen, die de bisschoppen al in 2012 over het thema publiceerden.

Praktisch
  • Alle parochies en kerkfabrieken in Vlaanderen en Nederlandstalig Brussel ontvangen van deze nieuwe uitgave een exemplaar. De brochure telt 32 pagina’s en is te koop in de liturgische centra (3,50 euro). 
  • Bestel de brochure online 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *