Amerikaanse bisschoppen verdeeld over Biden

Kardinaal Blase Cupich, aartsbisschop van Chicago, heeft op Twitter felle kritiek gegeven op de officiële verklaring van de Amerikaanse bisschoppenconferentie (USCCB) naar aanleiding van de inauguratie van president Joe Biden.

De USCCB-voorzitter Jose Gomez, aartsbisschop van Los Angeles, schrijft in de verklaring dat het weliswaar verheugend is dat Biden publiekelijk van zijn katholieke geloof getuigt, maar dat het betreurenswaardig is dat hij alle pro-life-wetgeving wil terugdraaien.

Lees: Joe Biden belooft te strijden voor eenheid en waarheid

Cupich noemt op Twitter de USCCB-verklaring ondoordacht. “Afgezien van het feit dat er schijnbaar geen precedent bestaat, kwam de verklaring, die kritisch was over president Biden, als een verrassing voor veel bisschoppen, die deze slechts enkele uren vóór publicatie hadden ontvangen.”

De aartsbisschop van Chicago hekelt het feit dat er geen collegiaal overleg is geweest over de inhoud van de verklaring. Cupich wil dat dit in de toekomst niet meer voorkomt. “Ik kijk ernaar uit bij te dragen aan alle inspanningen daartoe, zodat we, geïnspireerd door het Evangelie, de eenheid van de Kerk kunnen opbouwen en samen het werk van de genezing van onzKardinaal Blase Cupich, aartsbisschop van Chicago, heeft op Twitter felle kritiek gegeven op de officiële verklaring van de Amerikaanse bisschoppenconferentie (USCCB) naar aanleidiging van de inauguratie van president Joe Biden.e natie in dit moment van crisis op ons kunnen nemen. 

Cupich zelf, die zeer pro-Biden is, had een afzonderlijke verklaring naar aanleiding van de inauguratie op zijn website gepubliceerd die geen kritiek op de Democratische president bevat.

De verklaring van USCCB zou gisteren al vroeg worden gepubliceerd. Er werd echter mee gewacht tot na de eedaflegging van Biden en nadat de felicitatietelegram van paus Franciscus aan de nieuwe president door het Vaticaan was gepubliceerd. 

Aartsbisschop Gomez benadrukt in de USCCB-verklaring dat het niet tot de taken van bisschoppen behoort om politiek actief te zijn, maar om de waarheid te prediken. Daar hoort volgens hem de verdediging van het ongeboren menselijke leven bij. 

Gomez zegt dat “abortus een directe aanval op het leven is die ook de vrouw verwondt en het gezin ondermijnt”. Het beëindigen van een zwangerschap is “niet alleen een privé-aangelegenheid, het roept verontrustende en fundamentele vragen op over broederschap, solidariteit en inclusie in de menselijke gemeenschap. Het is ook een kwestie van sociale rechtvaardigheid. We kunnen niet voorbijgaan aan de realiteit dat het aantal abortussen onder de armen en de minderheden veel hoger ligt en dat de procedure regelmatig wordt gebruikt om kinderen die met een handicap geboren zouden worden, uit te schakelen”. 

“In plaats van verdere uitbreidingen van abortus en anticonceptie op te leggen, zoals Biden heeft beloofd, heb ik goede hoop dat de nieuwe president en zijn regering met de kerk en anderen van goede wil zullen samenwerken. Ik hoop dat we een dialoog kunnen beginnen om de ingewikkelde culturele en economische factoren aan te pakken die abortus in de hand werken en gezinnen ontmoedigen”, vervolgt Gomez.

“Mijn hoop is ook dat we samen kunnen werken om eindelijk een coherent gezinsbeleid in dit land op te zetten, een beleid dat het cruciale belang van sterke huwelijken en opvoeding voor het welzijn van de kinderen en de stabiliteit van de gemeenschappen erkent”, schrijft de USCCB-voorzitter.

bron: kro-ncrv.nl/katholiek

beeld: © wikipedia

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *