“Herroep excommunicatie van Martin Luther”

Een oecumenische werkgroep van katholieke en protestantse theologen roept op tot de herroeping van de 500 jaar oude pauselijke excommunicatie van kerkhervormer Maarten Luther

Oecumene mag zich niet tevreden stellen met mooie woorden. Met de herroeping kunnen wij een essentiële stap zetten in de richting van een officiële verzoening tussen de protestantse en katholieke kerk. Het jaar 2021 is daarvoor een ideale gelegenheid, schrijft de werkgroep van een 30-tal theologen. Ze doen ook een beroep op de Lutherse Wereldbond om Luthers aanduiding van de paus als Antichrist in te trekken.

Paus Leo X (1475-1521) had de kerkhervormer en (voormalige) monnik Martin Luther (1483-1546) op 15 juni 1520 een kans gegeven om zijn opvattingen te herzien omdat ze ketters waren. Hij kreeg daarvoor 60 dagen tijd. Maar in de plaats daarvan brak Luther op 10 december 1520 in Wittenberg in het openbaar en demonstratief met de rooms-katholieke kerk. Daarop excommuniceerde paus Leo X op 3 januari 1521, 500 jaar geleden, Luther en zijn volgelingen met de bul Decet Romanum Pontificem.

Na de Rijksdag van Worms werd op 26 mei 1521 het Edict van Worms gepubliceerd waarmee Luther in het hele rijk in de rijksban werd gedaan en dus vogelvrij werd verklaard. Dat resulteerde, onder meer in Gent, in een verbranding van zijn geschriften.Uniek exemplaar van de oudste Nederlandstalige vertaling van een geschrift van Luther © Philippe Keulemans

Uniek exemplaar van de oudste Nederlandstalige vertaling van een geschrift van Luther © Philippe Keulemans

bron: kerknet

beeld: © philippe keulemans

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *