Mea Culpa van Ierse bisschoppen na rapport wantoestanden kinderhuizen

still uit de film: The <Magdalena Sisters

Het eindrapport van een commissie die de omstandigheden onderzocht in door de kerk geleide moeder-kind tehuizen telt bijna 3.000 pagina’s. Het vermeldt schokkende feiten.

Het rapport gaat onder meer over het schandaal rond het voormalige moeder-en-kindhuis in Tuam, dat werd geleid door vrouwelijke religieuzen. Een historicus ontdekte in 2014 dat het tehuis tussen 1925 en 1961 honderden overlijdensakten had afgegeven voor kleine kinderen. In de buurt van het huis werden talrijke menselijke resten gevonden.
De zaak raakte het traditioneel katholieke Ierland diep. Zelfs voordat het Tuam-schandaal bekend werd.
Paus Benedictus XVI reageerde met een uitvoerige brief aan de kerk in Ierland en paus Franciscus bood n 2018 tijdens een bezoek aan Ierland, zijn excuses aan voor de schandalen en misdaden die kerkmensen in het verleden hebben begaan.

Ongewoon hoog sterftecijfer onder jonge kinderen

Gedurende vijf jaar onderzocht de commissie het lot van ongeveer 35.000 meisjes en vrouwen die in deze tehuizen werden opgenomen – meestal ongetrouwde moeders. Ze bevielen thuis en werden, volgens het rapport werden ze over het algemeen blootgesteld aan harde en onmenselijke behandelingen. De meeste moeders lieten hun kinderen weghalen en veel van de kinderen werden ter adoptie afgestaan. Een ongewoon groot aantal kinderen (9000) stierf.

Dit sterftecijfer van 15 procent ligt in dezelfde periode ruim boven het landelijk gemiddelde. Alleen al in het tehuis van de kerk in Bessborough, York County, bedroeg het kindersterftecijfer vóór hun eerste verjaardag in 1943 75 procent, aldus het rapport.

Voorzitter van de bisschoppenconferentie: mijn excuses

De voorzitter van de Ierse bisschoppenconferentie, aartsbisschop Eamon Martin, zei dat het rapport blijk gaf van een houding van “stigmatisering en afwijzing van mensen”. De kerk, maar ook andere delen van de samenleving, hebben zich in het verleden schuld op zich geladen tegenover . Martin steunde uitdrukkelijk de publicatie van het rapport, dat een “donker hoofdstuk in de geschiedenis van de kerk en de samenleving” tekent. “Ik bied mijn excuses aan aan de overlevenden en alle getroffenen voor alle verwondingen en spanningen.”

Volgens de Ierse minister van Jeugd, Roderic O’Gorman, maakt het rapport duidelijk dat “Ierland al decennia lang wordt gekenmerkt door een onderdrukkende en meedogenloze cultuur van “vrouwenhaat”. Premier Micheál Martin wil deze week een formele excuses aanbieden aan alle betrokkenen in het parlement. Ook hij spreekt van een “zwart, moeilijk, pijnlijk hoofdstuk in onze recente geschiedenis”.

Historicus Catherine Corless bracht het Tuam-schandaal aan het licht

Slachtoffervereniging: “Het rapport laat maar één aspect zien”

De regering wil zorgen voor financiële compensatie voor de slachtoffers en ervoor zorgen dat de stoffelijke resten van veel van de overleden kinderen worden opgegraven en op de juiste manier worden begraven. Een slachtoffervereniging noemde het rapport “echt schokkend”, maar de rol van de staat bleef onduidelijk. Het rapport laat maar één aspect zien”; de Ierse Republiek als geheel was “diep vrouwonvriendelijk”, “in zijn wetten en cultuur”. Tegelijkertijd moet de kerk nu niet denken dat ze “aan de verantwoordelijkheid kan ontsnappen” met betrekking tot een algemene houding van die tijd.

Bron: Vatican News/Reuter
zie ook: The Magdalena Sisters, een schokkende film over dit thema.

beeld: © still uit de film

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *