Beëindig het “pingpongspel”

Theoloog hoopt op gesprekken met het Vaticaan over de eucharistie en het avondmaal? |

Kerkhistoricus Volker Leppin hoopt op open gesprekken met het Vaticaan in het debat over de wederzijdse deelname van katholieken en protestanten aan de eucharistie en het laatste avondmaal. De ÖAK (Oecumenische werkgroep Protestantse en Katholieke Theologen) had met een stellingname uitgenodigd tot een gedachtewisseling. De protestantse theoloog sprak de hoop uit dat ‘het huidige pingpongspel, dat eigenlijk niet past in een dialoog tussen de betrokken partijen, een echt gesprek zou worden’. Aldus een interview met de protestantse persdienst (epd) .

Men zou bijvoorbeeld openlijk kunnen praten met kardinaal Koch, die verantwoordelijk is voor de oecumene in het Vaticaan, over waar de obstakels liggen en over de punten waar opnieuw over nagedacht moet worden. “En daar heb ik nog steeds de hoop dat er zeker iets kan veranderen als het verandert van een eenzijdige positiebepaling naar een argumentatieve uitwisseling”, aldus de professor aan de Universiteit van Tübingen, die samen met de katholieke theoloog Dorothea Sattler uit Münster wetenschappelijk directeur is van de oecumenische werkgroep (ÖAK).

“Jezus Christus nodigt u uit voor het avondmaal”

Met een document getiteld “Samen aan de tafel van de Heer”, nodigde de ÖAK uit tot discussie over het gemeenschappelijke Laatste Avondmaal voor katholieken en protestanten. Zelfs het Vaticaan is het debat aangegaan met “leerstellige commentaren”. Volgens Leppin is de belangrijkste boodschap van het document dat degene die uitnodigt voor het avondmaal en die zichzelf geeft tijdens het avondmaal, Jezus Christus is. ‘Maar als Jezus uitnodigt, zijn er dan nog redenen voor menselijke functionarissen om in te grijpen?’, vroeg hij zich af.

Met betrekking tot de Duitse Bisschoppenconferentie gaat Leppin ervan uit dat de overgrote meerderheid van de bisschoppen fundamenteel bereid is een oecumenisch pad te bewandelen. Velen konden de theologische overwegingen van de ÖAK zeker begrijpen, maar aan de andere kant hoorden ze de zeer harde geluiden uit Rome. “Ik hoop dat de bisschoppen een geschikte, gemeenschappelijke weg zullen vinden voor christenen in Duitsland”, zegt Leppin.

Oecumenische werkgroep

De oecumenische werkgroep van protestantse en katholieke theologen bestaat sinds 1946 en werkt onafhankelijk van de kerken, maar informeert regelmatig de Duitse Bisschoppenconferentie (DBK) en de Raad van de Evangelische Kerk in Duitsland (EKD) over haar beraadslagingen. In het avondmaal en de eucharistie herinneren christenen van alle denominaties zich de dood van Jezus aan het kruis en zijn opstanding zoals beschreven in de Bijbel – en dus de centrale boodschap van het christendom. Het feit dat protestanten en katholieken het avondmaal niet samen kunnen vieren, is het zichtbare teken van de kerkscheiding sinds de Reformatie.

epd ) Domradio.de

beeld:©EKD.de

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *