Bericht uit Moskou

Het grootste deel van onze berichten komt uit landen waarmee we politiek verbonden zijn, mede omdat de persbureaus uit die landen de boventoon voeren. Maar ook uit een land als Rusland, en van een kerk als de Russisch Orthodoxe valt het nodige te melden. Hoe kijkt men daar bv. terug op de ontmoeting van paus Franciscus met de patriarch van Moskou in 2016?
Metropoliet Hilarion van Volokolamsk, voorzitter van de afdeling Externe Kerkbetrekkingen van het Patriarchaat van Moskou, beantwoordde vragen van Branko Vlahovic, een correspondent voor de Servische krant Vechernie Novosti  (Avond Nieuws).


– Vechernie Novosti (V) Hoe beoordeelt u de huidige contacten van de Russisch-orthodoxe kerk met de Heilige Stoel? In 2016 vond de eerste bijeenkomst van de patriarch van Moskou en de paus van Rome plaats in Cuba, wat moet er gebeuren om de zaken verder te laten gaan?

Hilarion (H) De ontmoeting tussen paus Franciscus en Zijne Heiligheid Patriarch Kirill van Moskou en heel Rusland in Havana was voornamelijk een gevolg van de noodzaak om de inspanningen te coördineren om christenen uit het Midden-Oosten te beschermen. Vele jaren van nauwgezet werk gingen aan deze ontmoeting vooraf.
Het is bekend dat de voortzetting van de orthodox-katholieke theologische dialoog moeilijk is, maar de partijen wilden het daarbij niet laten. Zij erkenden het doorslaggevende belang van samenwerking op sociaal, cultureel en liefdadigheidsgebied, zonder dat de organisatie ervan gekoppeld zou hoeven te zijn aan vooruitgang bij het bereiken van consensus over theologische kwesties.
Conform de afspraken die tijdens de bijeenkomst in Havana zijn gemaakt, is na de bijeenkomst een aantal gezamenlijke humanitaire projecten gestart in het Midden-Oosten. Sinds de ontmoeting is in de loop der jaren ook de samenwerking op cultureel gebied aanzienlijk geïntensiveerd.
Ondanks de resterende meningsverschillen werken we met succes aan de uitvoering van vele gezamenlijke projecten, waarbij we onze eigen identiteit behouden en tegelijkertijd onze gemeenschappelijke christelijke roeping in moderne omstandigheden gezamenlijk realiseren.

V. Is het waar dat, zoals sommige media berichten schrijven, patriarch Kirill, en “veel bisschoppen, priesters en gelovigen” niet klaar zijn om paus Franciscus op hun “canonieke grondgebied” te ontvangen? Nog niet zo lang geleden bekritiseerde de Russisch-orthodoxe kerk de woorden van de paus over de noodzaak van een burgerlijke wet die de rechten van homoseksuelen zou beschermen?

H. Momenteel staat de kwestie van het bezoek van paus Franciscus aan Rusland niet op de agenda van de bilaterale betrekkingen. Tegelijkertijd moet worden benadrukt dat zowel de huidige paus als zijn voorgangers al een aantal staten hebben bezocht binnen de zone van canonieke verantwoordelijkheid van de Russische Kerk. Bij de uitwerking van deze problematiek wordt telkens rekening gehouden met de specifieke omstandigheden van specifieke landen. Het is belangrijk om in gedachten te houden dat het behoud van het soms kwetsbare evenwicht tussen onze kerken van het grootste belang is.

bron: Vechernie Novosti 

beeld: ©Vechernie Novosti 

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *