Maria 2.0 slaat stellingen aan

op kathedraal- en kerkdeuren.

Met het aanbrengen van Stelling 2.0 op kathedraal- en kerkdeuren in heel Duitsland, wijst de hervormingsbeweging Maria 2.0 op de flagrante grieven in de katholieke kerk en onderstreept daarmee haar eisen voor hervormingen in de richting van een duurzame kerk.


Er is behoefte aan een kerk met gelijke rechten voor mannen en vrouwen, met toegang voor alle mensen tot alle ambten, en met onderwijs, vervolging en bestrijding van de oorzaken van seksueel geweld. Daarnaast is een waarderende houding ten opzichte van zelfbepaalde, bewuste seksualiteit vereist, evenals de afschaffing van het verplichte celibaat.
In het weekend voor de virtuele algemene vergadering van de Duitse bisschoppen(23 – 25 februari 2021) de hervormingsbeweging Maria 2.0 spreekt opnieuw het publiek aan met haar eisen voor veranderingen in de kerk.
Dat Luther zijn stellingen aan de deur van de kasteelkerk in Wittenberg zou hebben genageld is meer een legende, maar zijn stellingen zetten iets groots in gang, en dat is wat de mede-actievoerders van Maria 2.0 willen. Vanuit hun standpunt is het noodzakelijk dat de Duitse bisschoppenconferentie eindelijk serieus de hervormingen begint die nodig zijn in de katholieke kerk en getuigt van de wil om door daden te veranderen.
De Maria 2.0-bewegingpleit voor hervormingen in de katholieke kerk. Het is een landelijke genetwerkte basisbeweging. Sinds mei 2019 hebben talloze Maria 2.0-groepen op verschillende plaatsen herhaaldelijk de aandacht gevestigd op hun eisen met verschillende campagnes in parochies, bisdommen en vaak ook landelijk.

Lees meer op op de website van de beweging

bron: http://www.mariazweipunktnull

beeld: © poster maria 2.0

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *