Ontslag aanvaard van Zwitserse bisschop

Mgr. Theurillat pleit voor concilie inzake vrouwelijke priesters |

Paus Franciscus heeft eergisteren het ontslag aanvaard van een Zwitserse bisschop, die onlangs opriep tot een concilie om de priesterwijding van vrouwen te bespreken.

Het gaat om de 70-jarige monseigneur Denis Theurillat, tot 8 februari hulpbisschop van het Zwitserse bisdom Bazel. Hij is in Zwitserland zeer geliefd. Hij wordt geprezen als bruggenbouwer tussen verschillende groepen met uiteenlopende kerkvisies. Vooral de katholieke vrouwenbeweging draagt hem op handen.

Het kerkelijk recht schrijft voor dat bisschoppen de paus hun ontslag moeten aanbieden zodra zij 75 jaar zijn. Dat Theurillat vroegtijdig is teruggetreden, is aanleiding voor speculatie. Zelf verklaart hij op de website van het bisdom dat hij zijn ontslag heeft ingediend omdat de lasten van zijn ambt hem te zwaar werden. “Het veeleisende bisdom Bazel met de vele spanningsvelden rond de kerkelijke ontwikkeling vergt veel kracht. Een ongeluk afgelopen herfst was voor mij een teken om af te treden. Maar ook als emeritus zal ik een ‘Happy Bishop’ blijven!”, aldus mgr. Theurillat.

In een interview afgelopen september met de website Kath.ch zei Theurillat dat hij graag zou deelnemen aan een oecumenisch concilie over de openstelling van het priesterschap voor vrouwen. “De feiten liggen op tafel, de tijd is er rijp voor. Alle bisschoppen van de wereld moeten samenkomen en beslissen: ja of nee”, aldus de toenmalige hulpbisschop van Bazel. Hij voegde eraan toe dat niet alleen de paus zich over deze kwestie moet uitspreken, “anders zullen we een schisma meemaken”.

Theurillat werd geboren op 21 september 1950. Hij werd in 1976 priester gewijd voor het bisdom Bazel. Hij werd hulpbisschop in 2000 toen Kurt Koch diocesaan bisschop van Bazel was. Thans is kardinaal Koch de prefect van de Pontificale Raad ter Bevordering van de Eenheid der Christenen.

De Zwitserse Bisschoppenconferentie zegt in een verklaring van 8 februari dat haar leden “met verbazing” op het ontslag van Theurillat hebben gereageerd. Ze danken hem voor zijn dienstbetoon en prijzen hem als een “man van de dialoog”.

Kwade tongen beweren dat mgr. Theurillat met zijn uitspraak over vrouwenwijding in het Vaticaan in ongenade is gevallen. Hem zou verweten worden aanhanger te zijn van het conciliarisme, de als heterodox bestempelde leer die zegt dat niet de paus het hoogste gezag in de Kerk bekleedt maar de bisschoppen verenigd in een oecumenisch concilie.

Meerdere malen heeft paus Franciscus gezegd dat de kwestie van vrouwelijke priesters gesloten is. Hij verwijst daarbij steevast naar de apostolische brief Ordinatio sacerdotalis (1994) van zijn voorganger Johannes Paulus II.  Daarin staat dat “de Kerk op geen enkele wijze bevoegd is de priesterwijding aan vrouwen toe te kennen en dat dit oordeel definitief moet worden bevestigd door alle gelovigen van de Kerk”.

bron: cna/kro-ncrv.nl/katholiek
beeld: © https://www.catholicnewsagency.com/images/Screenshot_2021_02_09_at_090553.png?w=760

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *