Stichting de KIM

“Geef mij de kracht om te dragen wat onveranderlijk is,
geef mij de moed om te veranderen wat ik kan veranderen,
en geef mij de wijsheid om die twee te onderscheiden.”
Dag Hammarskjöld

Stichting De KIM is een katholieke organisatie voor maatschappelijke activering werkzaam in de provincies Flevoland, Utrecht en Gelderland. Ons doel is noden van mensen te signaleren en groepen vrijwilligers te activeren en zodanig toe te rusten dat zij zich kunnen inzetten deze noden te helpen lenigen. Dit om mensen een menswaardig bestaan te geven. Menswaardigheid betekent onder andere dat mensen zichzelf kunnen laten zien zoals ze zijn. Het betekent dat ieder mens van toegevoegde waarde is in de samenleving. Dat is de basishouding waarop onze projecten zijn gebaseerd. Zo willen we bijdragen aan een zorgzame en rechtvaardige samenleving.

Juist omdat zelfredzaamheid van burgers hoog in het vaandel staat in onze samenleving, is de vraag actueel: wie zorgt er voor de mensen die zichzelf niet kunnen redden, of die problemen en zorgen niet meer zelf aankunnen? Stichting De KIM zet zich in om mensen hierbij ondersteuning te bieden in de vorm van projecten uitgevoerd door vrijwilligers.

Coronamaatregelen

De KIM volgt de RIVM richtlijnen inzake corona. Conform de adviezen van de overheid richten we onze werkzaamheden in. Voor digitale bijeenkomsten werkt De KIM  o.a. met de Zoom-applicatie. Deze kan op iedere pc en telefoon worden geïnstalleerd (Zoom Cloud Meetings). Via contact kunt u daarover meer informatie opvragen bij de medewerkers.

Neem kennis van 11 projecten die Stichting De Kim ondersteunt/

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *