Bisschoppelijke reacties op de verklaring uit Rome inzake zegening van relaties van personen van hetzelfde geslacht

De Nederlandse bisschoppen reageren als volgt:

De Nederlandse bisschoppenconferentie heeft kennis genomen van het schrijven van de Congregatie voor de Geloofsleer over de vraag of de Kerk de bevoegdheid heeft om verbintenissen in te zegenen van personen van hetzelfde geslacht. Het schrijven van de Congregatie voor de Geloofsleer is een antwoord op vragen die vanuit de Wereldkerk door pastoors en gelovigen zijn gesteld.

De Congregatie voor de Geloofsleer bevestigt eerdere uitspraken van de Kerk dat het zegenen van relaties van personen van hetzelfde geslacht niet mogelijk is. Desgevraagd geeft de Nederlandse bisschoppenconferentie aan dat de Congregatie voor de Geloofsleer hiermee inhoudelijk aansluit bij eerdere uitspraken van het leergezag, waaraan de bisschoppen gehouden zijn, en de katholieke leer zoals uiteengezet in de Catechismus van de Katholieke Kerk.

De publicatie van het antwoord (‘Responsum’) is goedgekeurd door paus Franciscus en gedateerd op 22 februari 2021.

De beoordeling van relaties is geen oordeel over personen, geeft de Congregatie voor de Geloofsleer aan. Benadrukt wordt dat “respect, begrip en fijngevoeligheid” nodig zijn, met een verwijzing naar de Catechismus van de Katholieke Kerk. “Men moet iedere vorm van onrechtmatige discriminatie vermijden” (CKK 2358).

Hier vindt u de documenten van de Congregatie voor de Geloofsleer het Engels, een Nederlandse vertaling is in voorbereiding.

– Responsum of the Congregation for the Doctrine of the Faith to a dubium regarding the blessing of the unions of persons of the same sex

– Article of Commentary on the Responsum ad dubium

Lees ook: Amoris laetitia

De Belgische bisschoppen geven de volgende verklaring uit:

Onderscheiden, begeleiden en integreren

Communiqué van de Bisschoppenconferentie van België van woensdag 17 maart 2021.

De Belgische bisschoppen hebben kennis genomen van het responsum van 15 maart 2021 waarmee de Congregatie voor de Geloofsleer herhaalt dat de zegening van de leefgemeenschap van personen van hetzelfde geslacht niet mogelijk is. Zij beseffen dat dit bij veel homoseksuele gelovigen, hun ouders en grootouders, hun familie en vrienden bijzonder pijnlijk overkomt. 

Sinds jaren werkt de katholieke kerkgemeenschap van ons land in al haar geledingen (bisschoppen, priesters, diakens en pastorale medewerkers, theologen, wetenschappers, politici en maatschappelijke werkers), samen met andere maatschappelijke actoren, aan een klimaat van respect, erkenning en integratie. Velen van hen zijn bovendien geëngageerd in een kerkelijk verband of een christelijke instelling. De bisschoppen moedigen hun medewerkers aan om deze weg te blijven volgen. Ze voelen zich daarbij gesteund door de exhortatie Amoris laetitia, De vreugde van de liefde, die paus Franciscus schreef na de bisschoppensynode van 2015: onderscheiden, begeleiden en integreren;  dat blijven voor de bisschoppen de belangrijkste sleutelwoorden.   

IPID – Persdienst van de Bisschoppenconferentie
Brussel, woensdag 17 maart 2021

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *