Maria is geen middelares tussen God en mens, zegt paus

Paus Franciscus vindt het overdreven en onjuist om Maria voor te stellen als medemiddelares tussen God en de mensheid. Dat zei hij vandaag tijdens zijn wekelijkse catechese. 

“Maria is als een moeder, niet als een godin of medemiddelares”, zei Franciscus. Hij zette zijn catechetische reeks over het christelijk gebed voort. Het thema van vanochtend was: ‘Bidden in gemeenschap met Maria.’

In sommige conservatieve kringen, die gekenmerkt worden door een buitensporige Mariaverering, bestaat de wens dat het kerkelijk leergezag de moeder van Jezus officieel uitroept tot Medeverlosseres en Middelares. Men spreekt zelfs van het vijfde Maria-dogma. Het eerste is dat zij Moeder van God is; het tweede betreft haar maagdelijkheid vóór, tijdens én na de geboorte van Jezus; het derde is de Onbevlekte Ontvangenis; en het vierde de Tenhemelopneming. 

Paus Franciscus is duidelijk: “Christus is de enige bemiddelaar” tussen God en de mens, “er zijn geen mede-bemiddelaars”. Niettemin heeft Onze Lieve Vrouw een speciale rol “als de eerste leerling van Jezus”. In het leven van de christenen, en dus ook in het gebed, neemt zij een bevoorrechte plaats in. “Zij verdient deze plaats omdat zij enerzijds de Zoon van God heeft gebaard en altijd naar Hem heeft verwezen vanaf het begin.”

Franciscus verzekerde de gelovigen dat Maria altijd dichtbij is, zelfs in de pandemie. “Zij was dat ook voor hen die hun aardse reis helaas in eenzaamheid moesten beëindigen, zonder de nabijheid van hun dierbaren.”

Morgen, negen maanden vóór Kerstmis, viert de Kerk het hoogfeest van de Aankondiging des Heren, in Nederland ook wel Maria Boodschap genoemd. De gelovigen gedenken dan het begin van Gods incarnatie. Volgens de traditie kondigde de aartsengel Gabriël bij Maria aan dat zij zwanger zou worden van de Heilige Geest en Gods Zoon ter wereld zou brengen.

bron: kro-ncrv.nl/katholiek

beeld: © https://www.pastoralezorg.be/thomas/uploads/image/pastoraal/geboorte-kindertijd-jezus/image001.jpg

NIEUWSOVERZICHT

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *