Na corona weer gezamenlijk naar de kerk?

Door Teun-Jan Tabak |

Eens, als de deuren van de kerk zich weer openen … ja, wat dan? De coronapandemie heeft ook het kerkelijk leven overhoopgehaald, met in het gunstigste geval nu vooral kerkdiensten die je thuis via de laptop volgt. Maar Bijbelstudies, ontmoetingen, gezamenlijk koffiedrinken in elkaars nabijheid en al deze andere kerkelijke activiteiten zijn opgeschort. En toch …. Eens, als voldoende mensen gevaccineerd zijn, komt de tijd dat we weer onbekommerd elkaar ook in de kerk mogen ontmoeten om gezamenlijk te luisteren en te zingen.

De kerk na corona

De plenaire vergadering van de Raad van Kerken kwam woensdag 10 maart in een videovergadering bijeen om te spreken over wat te doen als de kerken weer frank en vrij bezocht mogen worden. ….

….Voor de meeste is duidelijk dat er nu eerst gewerkt moet worden gewerkt aan terugkeer van de eigen leden als de kerk weer open mag. De vraag waar volgens bisschop Dirk Jan Schoon, vertegenwoordiger van de Oud-Katholieke Kerk, nu antwoord op moet komen is hoe we na corona weer een open kerk kunnen zijn en welke acties daarvoor nodig zijn.

Enkele kerkgenootschappen hebben reeds een werkgroep in het leven geroepen om te onderzoeken hoe in het post-coronatijdperk de draad van het kerkelijk leven weer opgepakt kan worden. Dominee Peter Nissen, vertegenwoordiger namens de Remonstranten, wees op eerste onderzoeken waaruit blijkt dat zo’n 25 % van de kerkgangers die voor de corona-uitbraak naar de kerk kwamen, niet meer terugkeert. Van de mensen die wel betrokken blijven bij de kerkdiensten zal een aanzienlijk deel ervoor kiezen soms aanwezig te zijn, maar andere zondagen de dienst via een videoverbinding te volgen. Het kerk-zijn na corona zal anders zijn.

Vicaris Arjen Bultsma, vertegenwoordiger van de Rooms-Katholieke Kerk, …… vroeg zich af of de kerken zich samen kunnen voorbereiden op het kerk-zijn na corona, of dat het ieder voor zich is. ….Het is aan het dagelijks bestuur van de Raad om, gehoord deze discussie, daarover te beslissen.

Beleidsplan Raad 2021 – 2025

Zonder verdere discussie stemde de plenaire Raad in met het nieuwe beleidsplan van de Raad van Kerken voor de periode tot 2025. Tijdens de heidag in september afgelopen jaar is veel informatie voor een vereenvoudigde structuur en werkwijze opgehaald. Aan de hand van dat plan zal de organisatie van de Raad met al die verschillende beraadgroepen, werkgroepen en commissies worden aangepast.

U las een selectie uit het verslag, voor het volledige verslag klik hier

Teun-Jan Tabak

beeld: © rkkerk.nl

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *