Parolin verdedigt China-beleid van Franciscus.

Kardinaal Pietro Parolin, de staatssecretaris van de Heilige Stoel, heeft vandaag op paasmaandag een interview gegeven aan het Spaanse katholieke radiostation COPE. Als ‘tweede man van het Vaticaan’ verdedigt hij dit vraaggesprek de hervormingen van paus Franciscus en diens China-beleid.

Er heerst in een aantal regionen van de Katholieke Kerk onvrede over het huidige pontificaat. Parolin meent dat dit deels “voortkomt uit het feit dat de paus veel nadruk legt op de hervorming van de Kerk”. Volgens de kardinaal-staatssecretaris slagen er nog te veel mensen niet in om een onderscheid te maken wezenlijke leringen en praktijken enerzijds en veranderlijke aangelegenheden anderzijds.

“Er is een niveau dat niet veranderd kan worden. Dat is de structuur van de Kerk: het depositum fidei [de geloofsschat], de sacramenten, het apostolische ambt.” Maar omdat de Kerk bestaat uit mensen die vatbaar zijn voor zonde, is er ook veel in de Kerk “dat vernieuwd kan worden”, zegt Parolin tegen de interviewer, COPE-hoofdredacteur José Luis Restán, in het radioprogramma El Espejo

“Soms komen verdeeldheid en tegenstellingen voort uit de verwarring van deze niveaus. Men slaagt er niet in onderscheid te maken tussen wat essentieel is en dus niet kan veranderen, en wat niet essentieel is en dus hervormd kan worden, moet veranderen volgens de geest van het Evangelie.”

In verband met de geplande hervorming van de Romeinse Curie kondigde Parolin aan dat de rol van de kardinaal-staatssecretaris niet zal veranderen. Verder zegt de kardinaal dat hij goed met paus Franciscus kan opschieten, ondanks een verschil in temperament. Maar dat is volgens hem juist een voordeel. Het gaat er immers om “onze verschillen om te zetten in rijkdom voor de wereld”. 
Wie dicht bij Franciscus komt, merkt “dat hij een eenvoudige man is voor wie het protocol niet zo belangrijk is”. Het gaat de paus veeleer om de ontmoeting met de mensen; hij wil “de Kerk geloofwaardiger maken in de verkondiging van het Evangelie”, aldus Parolin.

Lees: Peking en Vaticaan verlengen akkoord over benoeming bisschoppen (22-10-2021)

José Luis Restán vraagt de staatssecretaris ook naar het controversiële China-beleid van dit pontificaat. Tussen de Heilige Stoel en de regering van de Volksrepubliek bestaat een overeenkomst over bisschopsbenoemingen, tot ergernis van Chinezen zoals kardinaal Joseph Zen, emeritus bisschop van Hongkong. Die beschouwt de overeenkomst tussen Vaticaan en Peking als verraad aan de ondergrondse katholieke kerk in China.

Volgens Parolin draait alles om de toekomst als “het perspectief van waaruit we naar deze kwestie moeten kijken”. “Zeker, de kerk in China is een fundamenteel deel van de Katholieke Kerk. Alles wat geprobeerd is en geprobeerd wordt, heeft als doel het veiligstellen van deze gemeenschap, die nog klein is, maar die een grote kracht en vitaliteit heeft.”

“Alles wat gedaan wordt, wordt gedaan om de kerk in China een normaal leven te verzekeren”, beklemtoont Parolin. Voor iedere katholiek is de gemeenschap met de paus normaal. Dat wordt volgens hem geborgd als de bisschoppen in China zowel door de Heilige Stoel als door het communistisch regime worden erkend. 
Natuurlijk mogen het lijden en de vervolging die de katholieken in China altijd hebben doorstaan, niet worden vergeten en veronachtzaamd, maar hun volharding in het geloof moet de kerk van China ook hoop geven voor de toekomst, vindt de kardinaal.

“De stappen die zijn ondernomen, ook al hebben zij niet alle problemen opgelost die er nog steeds zijn en die waarschijnlijk een lange tijd nodig zullen hebben om te worden opgelost, gaan in de goede richting naar een verzoening binnen de kerk vanwege dit probleem van onderscheid – het is te veel om te zeggen van afscheiding – van onderscheid” tussen degenen die een regeringsrol accepteren in het leven van de kerk en degenen die dat niet doen, aldus Parolin.

bron: vatican news/kro-ncrv

beeld: © Cope

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *