Patriarchaat van Moskou houdt vast aan juliaanse paasdatum en -kalender

Heilige Liturgie in Moskou © ROC/Patriarchaat van Moskou |

Het Russisch-orthodoxe patriarchaat van Moskou is niet van plan om een duimbreed toe te geven in de discussie over een gemeenschappelijke datum voor het paasfeest. Ook in de toekomst blijft het patriarchaat de datum van Pasen berekenen op basis van de juliaanse kalender.

Concilie van Nicea

Bij de viering van Pasen doet elk jaar wel eens een vooraanstaande christelijke kerkleider een oproep om Pasen in Oost en West voortaan op dezelfde dag te vieren, als zichtbaar teken van de christelijke eenheid. Dit keer leek ook echt schot in de zaak te komen, nu aartsbisschop Job van Telmessos, de vertegenwoordiger van het oecumenische patriarchaat van Constantinopel bij de Wereldraad van Kerken (WCC), heeft voorgesteld om tegen 2025, naar aanleiding van de herdenking van het eerste oecumenische concilie van Nicea(325), ook daadwerkelijk overeenstemming te bereiken over een gezamenlijke paasdatum.

Trouw aan de juliaanse kalender

Metropoliet Hilarion, de voorzitter van het departement externe relaties van het Russisch-orthodoxe patriarchaat van Moskou, verklaarde op 3 april 2021 dat een bespreking van een voorstel voor de wijziging van de berekening van de datum niet eens op de agenda staat. Moskou ziet ook geen enkele reden waarom er van de juliaanse paasdatum afgeweken zou moeten worden, ook al kunnen orthodoxen als zij overstappen op de gregoriaanse kalender – die in 1582 door paus Gregorius XIII werd ingevoerd – de opstanding dan op dezelfde dag vieren als christenen in het Westen. Hij herinnerde terloops eraan dat christenen Pasen al in de vroege Kerk op verschillende datum vierden. Bovendien berekent Moskou de paasdatum nog altijd op de manier die in 325 op het concilie van Nicea werd goedgekeurd.

(Een rol in deze discussie zal ook spelen dat de patriarch van Constantinopel zich wel voor één gezamenlijke paasdatum heeft verklaard. De onderlinge verhoudingen tussen beide patriarchaten staat onder spanning, zeker nadat de orthodoxe kerk van Oekraïne zich van het Moskouse patriarchaat heeft losgemaakt. red.)

Bron: Kipa-Apic/kerknet

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *