Pell noemt situatie in Duitse kerk ‘onheilspellend’

De Australische kardinaal George Pell noemt de situatie van de Katholieke Kerk in Duitsland voor “onheilspellend” en beschuldigt de Duitse bisschoppen van ernstige schendingen van de leer van de Bijbel en van de Kerk.

Er is “een bepaald percentage in de Duitse kerk dat beslist de verkeerde kant op lijkt te gaan”, zegt de in Rome woonachtige Pell in een recent interview op het als conservatief bekend staande katholieke netwerk EWTN (zie video onder). Hij verwijt sommige kerkleiders in Duitsland dat zij teveel rekening houden met de tijdgeest.

“De Duitse bisschoppen hebben de plicht om de leer van de Schrift en de leer van de Kerk te handhaven”, zegt Pell, de voormalige ‘penningmeester’ van het Vaticaan. 

Pell wijst erop dat niemand de macht heeft om de leer van de Bijbel zoals die door de Kerk wordt geïnterpreteerd, te veranderen, ook de Duitse bisschoppen niet. Volgens hem leidt een liberalisering van het christelijk geloof vroeg of laat tot agnosticisme.

De Australische kardinaal maakte zijn opmerkingen tegen de achtergrond van het debat over de kerkelijke zegening van homoseksuele paren in Duitsland. In de bondsrepubliek hebben katholieke pastors opgeroepen om zich te keren tegen het Vaticaans verbod op deze zegening. Op 10 mei staan in het hele land diensten gepland tijdens welke homo’s hun liefdesrelatie kunnen laten zegenen. De Duitse Bisschoppenconferentie (DBK) heeft zich echter tegen dit initiatief gekeerd. 

In het EWTN-interview spreekt Pell ook over zijn gevangenschap. Hij was veroordeeld tot detentie nadat hij door een jury schuldig was bevonden aan seksueel misbruik. Het Australisch Hooggerechtshof sprak hem daarvan op 7 april 2020 unaniem vrij. Over zijn tijd als gedetineerde publiceerde hij een dagboek.

bron: kro-ncrv

beeld:

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *