Stichting de Vonk

Maatschappelijk Activeringswerk Zuid Nederland

“Het maatschappelijke activeringswerk is het extramurale broertje van de gezusters Caritas en Diaconia. Daarom hechten wij er aan dat we – in de beste verstandhouding met bisdom en kerkleiding – toch een onafhankelijke stichting zijn – met eigen ruimte voor een kritisch functioneren, gericht op het bevorderen van het ‘goede handelen’. En om te beschrijven wat er onder “goed handelen” (good practice) mag worden verstaan kun je nog altijd (zelfs opnieuw actueel) terecht bij de kernwaarden van het katholiek sociaal denken.

Missie

De Vonk ziet het als haar missie om een focus op kwetsbare mensen in onze samenleving te leggen. Het gaat ons gaat om het vinden, inspireren, binden en toerusten van vrijwilligers en beroepskrachten die zich willen buigen over sociale vraagstukken en stil willen staan bij de ontwikkelingen in de samenleving die leiden tot sociale uitsluiting, armoede en het vastlopen van kwetsbare mensen. En dat doen we omdat we vinden dat we samen verantwoordelijkheid moeten dragen voor een meer sociale samenleving.

ambitie
De ambitie van De Vonk is dat het zowel gaat om de ondersteuning van de individuele personen als om het bewust worden en het omdenken van maatschappelijke structuren die sociale uitsluiting, armoede en onrecht in de hand werken.

kerntaken
De Vonk onderscheidt zich op vier kerntaken: het verzorgen van maatschappelijk activeringswerk, het functioneren als kenniscentrum op het gebied van armoede en sociale uitsluiting, het optreden als onafhankelijke ketenpartner en het opzetten en uitvoeren van projecten.


Geloof
De Vonk gaat met vrijwilligers en beroepskrachten in gesprek om te kijken welke perspectieven er zijn op een goed leven en een rechtvaardige samenleving. Daarbij speelt het denken over sociale vraagstukken en de inspiratie die gehaald wordt uit het christelijk geloof, een rol van betekenis. Vanuit deze inspiratie worden vrijwilligers en professionals, ook als ze niet uit deze traditie komen, door De Vonk geactiveerd om zich in te zetten voor een rechtvaardige samenleving. Het samen zoeken naar de zin in het werk is onderdeel van de maatschappelijke ondersteuning.
NEEM CONTACT OP

In het veelzijdige aanbod is ook de ondersteuning te vinden voor het werk van diakonie en caritas in de parochie. Lees meer daarover

Ga naar de website van De Vonk

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *