Kerken nemen klimaat en migratie mee naar EU-toekomstconferentie

COMECE en CEC verwachten heel veel van de Conferentie over de Toekomst van de Europa en onderstrepen het belang van de inbreng van de kerken.

Niet toevallig zondag 9 mei 2021 (Europadag) begint de Conferentie over de Toekomst van Europa, die het Europese Parlement en de Europese Raad en Commissie organiseren. Ze willen op die manier luisteren naar de stem van de burgers en hen de kans geven zich uit te spreken over de toekomst van EU via een reeks discussies en debatten. De Europese bisschoppen juichen het initiatief toe en vragen nadrukkelijk om daarin voldoende aandacht te besteden aan klimaatverandering, de integriteit van de schepping en de mensenrechten in het migratiebeleid. De gemeenschappelijke markt is een kernelement, maar maakt niet de kern van het Europese project uit, schrijven de Commissie van de Bisschoppenconferenties van de EU (COMECE) en de oecumenische Conferentie van Europese Kerken (CEC) in een gisteren vrijdag in Brussel gepubliceerde gemeenschappelijke verklaring.

Centraal staat de aansporing van de kerken om de gemeenschappelijke markt te heroverwegen en te ontwikkelen in overeenstemming met de waarden van solidariteit, sociale rechtvaardigheid, samenwerking tussen generaties, gelijkheid en rechtvaardige ecologische en digitale transities. Wat de rol van de EU als wereldspeler betreft, moet de vraag worden gesteld hoe de economische belangen van de EU op mondiaal niveau kunnen worden bevorderd zonder de fundamentele Europese waarden in gevaar te brengen,  schrijven COMECE-voorzitter kardinaal Jean-Claude Hollerich en CEC-voorzitter Christian Krieger. Ze onderstrepen dat een breed, open en inclusief debat over de toekomst van Europa een dringend noodzakelijke eerste stap is om het vertrouwen in de EU als een echte gemeenschap van waarden te herstellen. Een van de prioriteiten moet zijn jongeren – de toekomst van Europa – erbij te betrekken en hen te helpen opnieuw vertrouwen in het Europese project te krijgen. Ook de toekomstige lidstaten van de EU moeten bij het debat worden betrokken.

Hoge verwachtingen

De verwachtingen van COMECE en CEC ten aanzien van de conferentie zijn dan ook groot, evenals de sterke wens voor een open, constructieve en inclusieve deelname, omdat de zorgen, de standpunten en de visies van de Europese burgers, de civiele samenleving en de kerken moeten worden beluisterd en de conclusies van de conferentie naderhand moeten worden omgezet in concrete aanbevelingen voor het EU-beleid.

Toegevoegde waarde

COMECE en CEK herinneren de Europese verantwoordelijken eraan dat de kerken via hun leden miljoenen Europese burgers in alle lidstaten van de EU vertegenwoordigen. Met hun wortels in de Europese samenleving zouden de kerken een toegevoegde waarde kunnen hebben. Hun organisaties willen niets liever dan een actieve bijdrage leveren op Europees niveau, onderstrepen de voorzitters van COMECE en CEC.

Een jaar van debatten en voorstellen

De Conferentie over de Toekomst van Europa, die oorspronkelijk gepland was voor 2020, maar vanwege de coronapandemie een jaar is uitgesteld, is een gezamenlijk initiatief van het Europese Parlement, de Raad en de Commissie om te luisteren naar de stem van de Europeanen en hen in staat te stellen hun zegje te doen over de toekomst van het continent, door middel van een reeks door de burgers geleide discussies en debatten. Via een digitaal platform en evenementen op Europees, nationaal, regionaal en lokaal niveau over de uitdagingen en prioriteiten van Europa zullen burgers uit het hele continent hun ideeën kunnen delen en mee vorm kunnen geven aan een gemeenschappelijke toekomst. Verwacht wordt dat de conferentie in het voorjaar van 2022 zal zijn afgerond en dan richtsnoeren voor de toekomst zal geven.

Lees meer over de Conferentie over de Toekomst van Europa. 

Bron: KNA/KathPress

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *