Pauselijke visitatie in Nederland

Ook de Nederlandse katholieke kerk heeft in het verleden van doen gehad met een pauselijke visitatie.
Deze werd uitgevoerd door de jezuïet en Curieprelaat Sebastiaan Tromp in de jaren vijftig van de vorige eeuw.

Aanleiding voor deze visitatie was het feit dat ‘Rome’ er lucht van had gekregen dat de Nijmeegse zenuwarts Anna Terruwe in haar behandeling van neurosen bij priesters en seminaristen, een grote vrijheid gaf aan hun luststrevingen, en dus aan datgene wat als zwaar zondig gold. De visitatie vond plaats in een sfeer van geheimzinnigheid en intimidatie. De visitator bezocht ook kardinaal Alfrink aan de Maliebaan, waar hij zich – volgens Alfrink – gedroeg als ware hij de Heilige Vader zelf. Het resultaat van de visitatie was dat Terruwe in diskrediet werd gebracht en dat haar leermeester, professor Willem Duynstee in 1957 naar Rome werd verbannen. Alfrink koos in deze kwestie de zijde van Terruwe, die overigens in de jaren zestig zou worden gerehabiliteerd.

bron: wikipedia

beeld: © https://nl.crc-resurrection.org/

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *