Vaticaan remt Amerikaanse bisschoppen af

Het Vaticaan steekt een stokje voor de plannen van de Amerikaanse bisschoppen om een herderlijk document uit te vaardigen over de communiegang van katholieke politici die voorstander zijn van de legalisering van morele kwaden als abortus en euthanasie.

De prefect van de Congregatie voor de Geloofsleer, kardinaal Luis Ladaria SJ (zie foto) noemt in een brief een aantal voorwaarden waaraan eerst moet worden voldaan.

Aanleiding voor de kwestie is het presidentschap van Joe Biden, die zich sterk als katholiek gelovige profileert en tegelijk vrijzinnige politieke opvattingen heeft over abortus.

Het plan van de Amerikaanse bisschoppenconferentie (USCCB) om tijdens haar volgende plenaire vergadering in juni te stemmen over een document waarin zou worden geregeld hoe moet worden omgegaan met katholieke politici die de katholieke leer over de bescherming van het leven niet volgen, is in de ijskast gezet. Zoals gemeld door America, hetvmagazine van de Jezuïeten, steunt het Vaticaan de plannen van de Amerikaanse herders niet in hun huidige vorm. America citeert uit een brief van kardinaal Ladaria, aan de USCCB-voorzitter, aartsbisschop José Gomez van Los Angeles, gedateerd op 7 mei. Ladaria benadrukt daarin dat er een duidelijke consensus onder de Amerikaanse bisschoppen moet zijn, willen zij werkelijk in een document voor het hele land uniforme voorschriften formuleren over de “geschiktheid om de communie te ontvangen”. Voorwaarde voor dergelijke regels is wel dat zowel de rechten van de diocesane bisschoppen in hun eigen bisdommen als de Romeinse richtlijnen worden geëerbiedigd.

Bovendien wijst de prefect van de Congregatie voor de Geloofsleer erop dat elke verklaring over het ontvangen van de communie door katholieke politici in een bredere context moet worden geplaatst en betrekking moet hebben op de kwestie van de fundamentele geschiktheid van alle gelovigen, en niet alleen van één categorie katholieken, om het sacrament te ontvangen.

Ladaria plaatst ook kanttekeningen bij het standpunt van de Amerikaanse bisschoppen dat de bescherming van het leven de allerhoogste prioriteit heeft: het zou “misleidend” zijn, schrijft de curiekardinaal, als een document van het Amerikaanse episcopaat “de indruk zou wekken dat abortus en euthanasie de enige ernstige kwesties van de katholieke morele en sociale leer zijn die van de katholieken volledige verantwoording vergen”. 

Bovendien beveelt Ladaria aan dat de Amerikaanse bisschoppen ook een dialoog aangaan met de bisschoppenconferenties van andere landen als zij inderdaad een document willen aannemen over communiegang in staat van genade. Op deze manier, zegt hij, zouden zij “van elkaar kunnen leren en de eenheid van de universele Kerk bewaren”. 

De brief van Ladaria, die America in handen kreeg, is een reactie op een brief van 30 maart van aartsbisschop Gomez waarin het Vaticaan op de hoogte werd gesteld van de plannen van de Amerikaanse bisschoppen voor het opstellen van het document. In zijn antwoordbrief herhaalt kardinaal Ladaria ook het recente ad limina-bezoek van de Amerikaanse bisschoppen, dat in 2019 en 2020 had plaatsgevonden. Ook toen had de Congregatie voor de Geloofsleer aanbevolen dat de bisschoppen met elkaar in gesprek zouden blijven om de eenheid van de bisschoppenconferentie te bewaren tegenover de verschillende meningen over deze controversiële kwestie. Alleen als een landelijk uniforme regeling voor de ontvangst van de communie de zorg om de eenheid zou dienen, moet ook voor deze procedure worden gekozen, aldus Ladaria.

bron: kro-ncrv/katholiek

beeld: © vatican news

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *