Zij die een leven redt

Altijd Aanwezige, mekor hebrachot, bron van alle zegeningen. 
U heeft ieder van ons afzonderlijk geschapen naar Uw Evenbeeld, 
en ons tezamen gevormd tot dragers van Uw liefdevolle naam. 

U heeft ons in de woorden van onze verschillende tradities geleerd 
dat de mensheid een lichaam is 
en dat wanneer een deel van het lichaam getroffen wordt 
de andere delen de pijn voelen. 
Geef ons de innerlijke kracht om deze nabijheid waarachtig 
tot ons te laten doordringen, deze dag en alle dagen, 
tot in onze botten. 
De huivering van eenzaamheid in het onbarmhartig hoge water, 
de verstikkende angst op de uitzichtloze vlucht, 
de uitsluiting in het zicht van onverschilligheid, 
achter muren van benepen, achteloos eigenbelang 
en de ondanks alles nooit opgegeven worsteling naar hoop. 
U blijft Uw hand uitstrekken, larachok velakarov, naar die ver weg zijn en dichtbij 
met Uw aanwijzingen tot rechtvaardig leven. 
Hij die een leven verwoest, verwoest de hele wereld. 
Zij die een leven redt, redt de hele wereld. 

Deze onherbergzame waarheid snijdt door het hart, 
nu wij de mannen, vrouwen en kinderen gedenken, 
die vermoord zijn door de nazi’s en hun trawanten 
om hun joodzijn, allen tedere wereldgeborenen, 
en de rechtvaardigen der volkeren, 
die in hun reddingspoging, hun leven gaven, 
en ieder die uit het leven werd gerukt 
in het vuur van rassenhaat en vernedering. 
U, malee rachamiem, Bron van alle liefde, berg hen in de beschutting van Uw vleugels. 
Neem hun zielen op in de bundel van het eeuwige leven, 
in de tuin van Eden. 
Laat hen daar rusten en wees hun deel voor altijd. 
Moge hun nagedachtenis ons blijvend inspireren 
tot de vorming van een wereldwijde bond van mensen, 
Uw wil doen met heel ons hart, 
vanuit het besef dat wij elkaar hartstochtelijk nodig hebben 
om onze gezamenlijke opdracht van vrede en recht tot stand te brengen. 

Altijd Aanwezige, 
U heeft in onze handen, het breekbare, onweerstaanbare visioen gelegd, 
van een gastvrije wereld vervuld van samenwerking, liefde, waarheid en rechtvaardigheid,  
een nooit eindigende dag van bevrijding. 
Mogen wij, die verschillende maar eensgezinde wegen bewandelen 
in Uw Aangezicht, kracht aan elkaar blijven ontlenen. 
Amen. 

Rabbijn en onderduikkind Awraham Soetendorp op www.raadvankerken.nl

Foto: Walk of Peace (Albin Hillert / WCC)

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *