Zwitserse bisschop vervangt vicarissen door leken

Opmerking van de redactie:
Bisschoppen hebben veel ruimte tot nieuw beleid. Immers wat het kerkelijk recht niet uitdrukkelijk verbiedt of vastlegt kan worden toegestaan, dat is een gouden regel die met wat durf en creativiteit mooie resultaten oplevert. Onderstaand bericht vertelt hoe een Zwitserse bisschop gebruik maakt van de ruimte om concrete stappen te zetten tegen het klerikalisme en voor participatie van niet-gewijde gelovigen in het bestuur van de kerk.

Bisschop Charles Morerod O.P. van het Zwitserse bisdom Lausanne, Genève en Fribourg (LGF) heeft onlangs in drie gebieden van zijn diocees twee leken (een vrouw en een man) en een permanente diaken benoemd tot ‘bisschoppelijke gedelegeerden’. Om deze kleine revolutie door te voeren, heeft de 59-jarige kerkleider de entiteiten die voorheen vicariaten waren, veranderd in “diocesane regio’s’. Het kerkelijk recht schrijft namelijk voor dat een vicaris priester is. 

De gedelegeerden fungeren evenals een bisschoppelijk vicaris als vertegenwoordiger van de diocesane bisschop tegenover de parochies in deze diocesane regio’s. Ze vertegenwoordigen de bisschop ook bij bepaalde overheidsinstanties en kerkelijke instellingen op lokaal niveau, en bij andere religies. 

Mgr. Morerod, een dominicaan die sinds 2011 aan het hoofd staat van het bisdom LGF, licht de nieuwe benoemingen toe door op te merken dat de Kerk een zaak is van iedereen. “Ik hoop dat als mensen naar de Kerk kijken, ze Jezus kunnen zien, zijn actieve aanwezigheid kunnen zien. Het is de verantwoordelijkheid van alle christenen. Het gaat er niet om dat we ons alleen met structuren bezighouden, maar dat we getuigen zijn”, zegt hij op de website Cath.ch. 

De wens om de leken meer verantwoordelijkheid te geven is ook ingegeven door de realiteit van het gebrek aan dynamiek in bepaalde regio’s. “In de eerste plaats wil ik dat priesters kunnen meewerken aan hun eigen pastorale rol door pastorale knooppunten te ontwikkelen, in plaats van te worden belast met organisatorische taken”, zegt Morerod, die van 2009 tot 2011 rector was aan de Pontificale Universiteit van Sint-Thomas van Aquino (Angelicum) in Rome.

De twee Zwitserse priesters die de post van bisschoppelijk vicaris verlaten, zullen verantwoordelijk zijn voor de ontwikkeling van pastorale centra in parochies.

Met dit besluit wil Morerod zijn collega-bisschoppen uitnodigen om meer verantwoordelijkheid te geven aan de lekengelovigen.

Voor het originele bericht klik hier

bron: bisdom https://diocese-lgf.ch/nominations-dans-le-diocese-de-lausanne-geneve-et-fribourg/kro-ncrv

beeld: bisdom lgf

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *