Wetenschap en geloof.

 Katholiek Inside4 juni · Editie #229 · 

Hendro Munsterman is de Vaticaanwatcher van het Nederlands Dagblad.
Elke dinsdag en vrijdag duidt hij de katholieke actualiteit in zijn nieuwsbrief.

Het blijft een problematische verhouding. Eigenlijk vooral een probleem voor ongelovigen. En natuurlijk ook voor sommige van de zich ‘bijbelgetrouw’ noemende protestanten. Ongelovigen denken namelijk niet zelden dat christenen hun verstand buiten spel zetten. En vooral protestantse en islamitische ‘creationisten’ lijken dat ook inderdaad te doen.

Maar het overgrote deel van het christendom – waaronder ook de rooms-katholieke traditie – ziet in natuurwetenschappelijk onderzoek en de resultaten daarvan geen enkel probleem voor hun godsgeloof. Over de wijze waarop beiden zich tot elkaar verhouden kan en moet natuurlijk wel zinnig worden blijven nagedacht.

In mijn colleges aan de universiteit van Grenoble stel ik mijn studenten graag de vraag wie er ook al weer in de 16e eeuw ontdekte dat de aarde om de zon draaide en niet andersom. Je ziet ze dan nadenken. Meestal roept er dan iemand trots en vol overtuiging ‘Galilei’. Fout natuurlijk. Het was Nicolaas Copernicus.
Ik vraag ze dan meteen om op hun open geklapte laptops uit te zoeken wie Copernicus was en wat zijn beroep was. ‘Een Poolse priester’ ontdekt er dan altijd wel iemand verrast. Een niet-door-de-kerk-veroordeelde-priester nota bene.
Daarna vraag ik steevast wie de Big Bang heeft uitgevonden. Doodse stilte. Elke keer weer. Met een beetje geluk oppert er dan iemand ‘Einstein’. Alweer fout. ‘Nee, niet Einstein.
Die andere wetenschapper met wie Einstein een wetenschappelijk conflict had, dat hij overigens van die ander verloor. Einstein had het fout’, geef ik nog even als tip. Doodse stilte. Terwijl er natuurlijk op de laptops gegoogeld wordt. ‘Georges Lemaître’ roept er dan iemand, trots op zijn online zoekcapaciteiten. ‘En wat was dat voor type?’, vraag ik dan. ‘Een Belgische priester’. En inderdaad: ook niet door de kerk veroordeeld.‘Alleen heeft Lemaître vergeten voor de camera zijn tong uit te steken’, zeg ik dan meestal met een knipoog.

‘Daarom leren jullie op jullie scholen wel over de Big Bang maar verzwijgen ze de uitvinder ervan.’Nee, de kerk is geen tegenstander van de wetenschap. Integendeel. Het is nota bene de kerk die in de 13e eeuw de eerste universiteit oprichtte, in Bologna. Deze geschiedenis- en filosofiestudenten zijn merendeels ongelovig en zitten vast in de Galilei-mythe dat kerk/geloof en wetenschap elkaar vanwege hun wezen moeten bestrijden.

Ik was gisteren in Mechelen op bezoek bij de Belgische kardinaal Jozef de Kesel naar aanleiding van de publicatie van zijn nieuwe boek. Het interview zal volgende week in de krant verschijnen. De Kesel wees me op een boek van Nederlandse en Vlaamse christelijke wetenschappers dat een dezer dagen verschijnt. Ik wist er niets van. Hij was lovend en had er een aanbeveling voor geschreven.Wat schetst mijn verbazing: vandaag staat er in mijn eigen Nederlands Dagblad niet alleen een lovende recensie van het boek, maar bovendien een voorpublicatie eruit. Je vindt beide artikelen hieronder. Dat is het leuke van een krant: je wordt elke dag weer verrast.
bron: katholiek inside

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *