Kardinaal Anders Arborelius een van de visitatoren van het aartsbisdom Keulen.

Arborelius bij de kardinaalscreatie


Waarom is hij geschikt voor deze opdracht?

een interview van de Keulse Domradio met Georg Austen, secretarisgeneraal van het Bonifatiuswerk in Duitsland. Dat is een organisatie die mn. katholieken ondersteunt in minderheidssituaties. (www.bonifatiuswerk.de)

DOMRADIO.DE:
 Anders kardinaal Arborelius is aartsbisschop van Stockholm en de eerste en tot nu toe enige kardinaal van Zweden. Hoe lang ken je hem al?

Georg Austen Ik ken hem sinds 2008 toen ik begon als secretaris-generaal bij het Bonifatiuswerk. Sindsdien hebben we regelmatig contact en uitwisseling met elkaar.

D.: Dat komt omdat het Bonifatiuswerk de katholieken van Scandinavië steunt, die daar als een kleine minderheid wonen. U steunt al heel lang het werk van Anders kardinaal Arborelius. Wat voor persoon is hij?

A.: Aan de ene kant als een zeer sympathieke en nederige man die, eenmaal kardinaal, in hart en nieren pastoor is gebleven. Ik was in Zweden op de dag dat hij kardinaal werd. Hij kwam met de actetas in de hand, net terug van een vormselplechtigheid en hij was zeer verrast dat de paus hem had benoemd.

Maar hij is ook zeer gewaardeerd in de samenleving. Hij groeide op als lid van de Lutherse staatskerk en ging op zijn 20e over naar de katholieke kerk. Ik ervaar hem keer op keer als een heel gevoelig mens die zowel oog heeft voor de wereldkerk als voor de kerk in zijn vaderland. Hij kan verbinden en tegelijkertijd verbindend zijn. Ik ken hem als een voorzichtig spiritueel iemand, voor wie het belangrijk is om al die verschillen in zijn kleurrijke kleine bisdom, een diasporakerk, met elkaar in verband te brengen. Tegelijkertijd is het voor hem ook belangrijk om maatschappelijke relevantie te hebben als kerk.

D.: Wat is zijn theologische positie?
A.: Hij is in alles wat hij onderneemt een zeer spiritueel persoon. Daarnaast is hij vanuit zijn eigen roots een zeer groot voorstander van de oecumene. Hij hoort tot de orde van de ongeschoeide Karmelieten. Kleurrijke diversiteit is  heel belangrijk voor hem. De Zweedse katholieke kerk kent mensen afkomstig uit meer dan 100 naties, van verschillende culturen ook kerkelijk, het is een kleine diasporakerk. Kardinaal Arborelius staat voor eenheid en ook voor diversiteit. Dat werkt door in zijn theologische opvattingen.

Spiritualiteit en het evangelie zijn erg belangrijk voor hem. Hij weet in contact te komen met mensen, heel belangrijk in de Zweedse kleurrijke diversiteit.

D.: Kardinaal Arborelius spreekt heel goed Duits. Dat zal hem zeker veel helpen in zijn werk in Keulen. Wat kwalificeert hem er nog meer voor?

A: Ik kan dat niet echt beoordelen. Maar hij kent de situatie van de katholieke kerk in Duitsland heel goed. Er zijn regelmatig contacten met Duitse priesterraden of diocesane functionarissen. Hij was ook lange tijd voorzitter van de Noordse Bisschoppenconferentie die  zeer verschillende kenmerken en mentaliteiten heeft.
Natuurlijk spreekt hij uitstekend Duits. Maar ik denk dat hij ook heel goed kan aanvoelen wat er speelt en kan proberen bruggen te bouwen.

D.: Wat wenst u hem nu voor zijn taak als apostolisch Visitator?

A: Ik benijd hem zeker niet om wat er voor hem ligt. Maar aan de ene kant wens ik hem een waakzaam oog en een luisterend oor, ik weet dat hij dat heel goed kan.
Ik wens hem toe dat hij met een gezonde afstand probeert bij te dragen aan een volledige opheldering, ook al zou dat ongemakkelijke waarheden met zich meebrengen.
Bovenal hoop ik dat hij probeert tegenstellingen te doorbreken. Het is belangrijk om zich met enige distantie een beeld te vormen van de verschillende omstandigheden en situaties zodat er een nieuwe kan worden ingeslagen maar ook beslissingen kunnen vallen.
Want het is voor onze kerk erg moeilijk een weg te vinden die voor alle partijen aanvaardbaar is.

Het interview werd afgenomen door Hilde Regeniter van Domradio

beeld: dagen.se

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *