Klimaatwake bij het Catshuis

De kabinetsformatie is al lang onderweg. Wie daar geen probleem mee hebben zijn de deelnemers aan de Klimaatwake bij het Catshuis. Hoe langer de formatie duurt, des te meer aandacht voor het klimaat. De Laudato Si-werkgroep van de KNR (Nederlandse Religieuzen) heeft zich bij deze wake, die startte op 19 april, aangesloten. De wake duurt tot aan het einde van de kabinetsformatie. De wakers roepen op tot effectief en rechtvaardig klimaatbeleid, in solidariteit met de landen die het zwaarste lijden onder de gevolgen van klimaatverandering.

Alarm
In november 2020 sloeg het Planbureau voor de Leefomgeving alarm: het kabinet zal de klimaatdoelen voor 2030 niet halen. Ook het door de rechtbank opgelegde Urgendadoel (Nederland moest in 2020 al 25% minder CO2 uitstoten dan in 1990) wordt met voeten getreden. Het Parijsakkoord is onvoldoende om het tij te keren: het KNMI geeft aan dat de aarde over negen jaar mogelijk al 1,5ºC is opgewarmd. Het aankomende kabinet is daarmee het laatste dat kan voorkomen dat de aarde meer dan 1,5ºC opwarmt. De veranderingen in de natuur naderen desastreuze kantelpunten. Als er nu niets gebeurt, is het te laat. Steeds meer plant- en diersoorten sterven uit en in het Globale Zuiden verliezen mensen nu al hun baan, woning of zelfs hun leven door de gevolgen van klimaatverandering.

Meer dan dertig organisaties
ondersteunen de Klimaatwake bij het Catshuis, waaronder Cordaid, Milieudefensie, Oxfam Novib en zeven politieke jongerenpartijen. De Laudato Si-werkgroep Nederland, een initiatief van KNR en bisschoppenconferentie, heeft zich op 11 mei aangesloten.
Overdag wordt van 8.00 tot 20.00 u. gewaakt bij het Catshuis; in de nacht vanuit huiskamers.
De Klimaatwakers roepen de volgende regering op om de klimaat- en ecologische crisis ook echt als een crisis te behandelen en – net als bij de coronacrisis – te doen wat nodig is om deze in te dammen door in het regeringsakkoord effectief en ingrijpend klimaatbeleid op te nemen.
Zij stellen dat de klimaatcrisis en de ecologische crisis snel en eerlijk moet worden aangepakt. Nederland moet de ecologische crisis zoveel mogelijk beperken en steun bieden aan landen die momenteel al de gevolgen van de klimaat- en ecologische crisis ondervinden.

Visie
De visie van de Klimaatwakers: “We waken omdat we de wacht houden voor de toekomst van onze aarde. We waken en rouwen omdat onze verwachting op het nodige klimaatbeleid aan het uitdoven is en er nu al talloze mensen lijden onder de gevolgen van deze crisis. En we waken omdat het nog niet te laat is en we hopen dat het tij zal keren. Door te waken roepen we ook anderen op om zich te laten raken door de ramp die zich aan het voltrekken is.”

Volgen
Via een livestream is de wake te volgen; www.deklimaatwakers.nl. Iedereen kan zich via deze website aanmelden om naar het Catshuis te komen of om een nacht te adopteren. De Laudato Si-werkgroep roept ook katholieken op deel te nemen, individueel, in parochieverband of als religieuze gemeenschap.

bron: KNR Bulletin juli 2021 Gerard Moorman

beeld: KNR

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *