Paus op weg terug

Zoals gebruikelijk sprak paus Franciscus op terugreis van Slowakije met journalisten in het vliegtuig. Voor het laatst in een Alitalia machine, omdat deze maatschappij ophoudt te bestaan.

Sprekend over de vraag of een priester de communie zou moeten weigeren aan een katholieke politicus die voorstander is van abortus, zei de paus:
,,Ik heb nooit iemand de communie geweigerd, de communie is geen beloning voor een volmaakte, maar een geschenk, de aanwezigheid van Jezus in kerk en in de gemeenschap.”

Natuurlijk kwam ook abortus zelf ter sprake. Daarover zei de paus. ,,Abortus is meer dan een probleem, het is moord. … Wetenschappelijk gezien is een foetus een levende mens en daarom is de kerk zo hard in deze kwestie. Want als ze abortus zou accepteren zou dat hetzelfde zijn als het aanvaarden van dagelijkse moord.” De paus herhaalde hiermee wat hij in 2018 en 2019 over deze kwestie had gezegd.

Een ander item dat in deze ontmoetingen regelmatig aan de orde wordt gesteld door de journalisten is de houding van de kerk ten opzichte van homoseksuelen.
Franciscus: ,,Er zijn wetten die de vele mensen met een andere seksuele geaardheid proberen te helpen en dat is belangrijk.. hen zekerheid geven in erfrecht en gezondheidszorg… Maar een huwelijk is een huwelijk, de kerk heeft niet de bevoegdheid om de door de Heer ingestelde sacramenten te veranderen. Dat betekent niet dat we homoseksuelen moeten veroordelen, ze zijn onze broeders en zusters, we moeten hun metgezellen zijn… maar verwacht alsjeblief niet dat de kerk haar waarheid verloochent.”

De paus sprak zijn verbazing uit over vaccinatie sceptici. ,,Dat is toch vreemd. De mensheid heeft immers een geschiedenis van vriendschap met vaccins, misschien heeft die scepsis te maken met wijdverbreide onzekerheid, niet alleen met de pandemie.”

Over zijn bezoek aan Hongarije en zijn ontmoeting met de Hongaarse premier Orban vertelde de paus dat de nadruk vooral lag op ecologische en demografische kwesties. Over immigratie – een onderwerp waarover Orban en Franciscus tegenovergestelde standpunten innemen werd niet gesproken.

Overigens zei de paus dat hij de president van Hongarije had beloofd dat hij zou onderzoeken of hij volgend jaar of het jaar daarna een langere reis naar Hongarije zou kunnen maken, ,,want er zijn zoveel waardevolle waarden in Hongarije, ik ben zeer onder de indruk van hun diep gevoel voor oecumene…”

Terug in Rome, ging de paus nog even naar de basiliek van Santa Maria Maggiore om voor de genade-ikoon Salus Populi Romani een dankgebed uit te spreken voor de geslaagde reis.

Bron: Vatican News

beeld: https://www.vaticannews.va

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *