Start van de Tweede Vergadering Synodale Weg (D)

Bätzing en Sternberg optimistisch |

De twee hoofdrolspelers van het project de Synodale Weg zijn optimistisch over de toekomst van dit hervormingsinitiatief, zo bleek op een persconferentie in Frankfurt. De komende dagen is de tweede plenaire zitting van de Synodale Weg.

De voorzitter van de Duitse Bisschoppenconferentie, bisschop Georg Bätzing, liet journalisten weten ” dat Corona het proces had vertraagd, maar niet had gestopt. We zijn terug op het pad. Dat er onder de bisschoppen intussen discussie is over de inhoud, geeft aan dat het ergens over gaat”.
Thomas Sternberg, medevoorzitter van de Synodale Weg en aftredend voorzitter van het Centraal Comité van Duitse Katholieken (ZdK), toonde zich ingenomen met de internationale aandacht. “Elkaar in levende lijve ontmoeten is is aantrekkelijker dan alleen in “de tegelwereld van het digitale”. ZdK vice-president Karin Kortmann gaf toe dat de Synodale Weg “het begrip van de Kerk als een machtig instituut aanzienlijk afbreuk doet, maar zoals de uitslag van de recente verkiezingen aantonen, verandering is een eigenschap van de samenleving.”

Geen reactie uit Rome op de uitnodiging voor de Synodale Weg

Meegedeeld werd dat het Vaticaan niet heeft gereageerd op de uitnodiging om deel te nemen aan de Algemene Vergadering van de Synodale Weg. Tegelijkertijd benadrukte Bätzing dat er in Rome goede gesprekken zijn gevoerd met het secretariaat dat de komende (2023) bisschoppensynode over synodaliteit voorbereidt.

De Würzburgse bisschop Franz Jung verdedigde de Synodale Weg in de Duitse katholieke kerk tegen kritiek. Jung zei donderdag in een radio-interview ,,dat hij het risico niet zag dat dit unieke Duitse initiatief aanleiding zou kunnen zijn tot tweedracht in de kerk. Ook moet worden opgemerkt dat de vragen niet puur Duits zijn, ze leven ook in andere landen en moeten aan de orde gesteld worden.”, benadrukte de bisschop.

Bijdrage aan de discussie voor de universele kerk

De bisschop van Würzburg verwierp ook de kritiek dat hervormingen zouden worden doorgevoerd via meerderheidsresoluties op de Synodale Weg, alsof het een kerkelijk parlement zou zijn. In plaats daarvan verwees hij naar het synodale proces dat door paus Franciscus is afgekondigd op het niveau van de universele Kerk. “De paus zegt dat het gaat om een ​​synodale bekering van de kerk. Het gaat om een ​​grote mate van participatie die de bisschoppelijke beslissingsbevoegdheid te boven gaat.”

Ongeveer 230 deelnemers aan het hervormingsproject

De meeste van de ongeveer 230 deelnemers aan het hervormingsproject ontmoeten elkaar tot zaterdag in Frankfurt. Het zal deze dagen gaan over de thema’s macht, celibaat, seksuele moraal en de rol van de vrouw in de kerk. Sommige van de 16 papers bepleiten ingrijpende veranderingen.

De achtergrond van de hervormingsinspanningen is het seksueel misbruikschandaal, waardoor de kerk veel vertrouwen heeft verloren.

zie voor meer informatie: https://www.synodalerweg.de/ en vatican.va

beeld: https://www.vaticannews.va,Synodaler-Weg

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *