Een nieuwe Reformatie nodig?

Vandaag, 5 oktober 2021 werd in Frankrijk het rapport over het misbruik van minderjarigen door katholieke geestelijken en kerkelijke medewerkers gepubliceerd. Het is al even onthutsend als eerdere vergelijkbare rapporten in Duitsland, Polen, de Verenigde Staten, Chili, in ons land en nog veel andere landen.

Helaas raken we aan deze rapporten gewend en dreigen daarmee het aangerichte leed aan (jonge) mensen toe te dekken en de flagrante schending van het evangelie te ontkennen.

Meer dan ons druk te maken over de onvoorstelbare aantallen zouden we er goed aan doen ons te verdiepen in de achtergronden van deze ontwikkelingen.
De Tsjechische priester theoloog Thomas Halik heeft onlangs een inleiding gegeven in Polen voor een conferentie over het thema.
Hij is van oordeel dat de crisis waarin onze kerk verkeert te vergelijken is met de aflatencrisis die uiteindelijk uitliep op de Reformatie. Nu staan we opnieuw op een point of no return, de Kerk moet zich opnieuw fundamenteel hervormen zo is zijn pleidooi. Lees, bestudeer de inleiding van een priester die zich uit de onderdrukking naar boven heeft geworsteld en daarmee recht van spreken heeft.

Lees de inleiding

beeld:http://halik.cz/static/press/photo/TomasHalik_3553,jpg

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *