Bisdommen steeds meer in het rood.

Een zorgbarende trend, noemen ze het zelf. De Nederlandse bisdommen krijgen elk jaar minder geld binnen, door een daling in de bijdragen van kerkgangers.

door Hester Den Boer en Stijn Fens

De Nederlandse rooms-katholieke bisdommen hebben steeds meer moeite om hun begrotingen sluitend te krijgen. Twee van de zeven bisdommen lijden verlies en andere houden hun hoofd alleen boven water dankzij de opbrengsten van hun beleggingen. Alleen het aartsbisdom Utrecht en het bisdom ’s Hertogenbosch boeken een positief resultaat zonder van beleggingen afhankelijk te zijn.

Dat blijkt uit onderzoek door Trouw, in samenwerking met onderzoekscollectief Spit. Het nieuws volgt op het bericht dat acht van de tien Nederlandse parochies in de rode cijfers zit.

lees verder in het dagblad Trouw

beeld: pixabay.com