Bisschop van Trier: Fouten bij behandeling misbruik mogelijk

De misbruikproblematiek blijft Duitse bisdommen teisteren. Het aartsbisdom Keulen is nog niet bekomen van een tweede rapport dat eerder dit jaar verscheen. De aartsbisschop is met tijdelijk verlof.
Nu heeft de bisschop van Trier, Stefan Ackermann, toegegeven dat de verantwoordelijken van zijn bisdom fouten hebben gemaakt bij de behandeling van gevallen van misbruik en de betrokkenen. Vrijdag becommentarieerde hij een “Spiegel”-artikel met details over plichtsverzuim in het bisdom Trier.

Het tijdschrift publiceerde vrijdag de resultaten van onderzoek naar plichtsverzuim door verantwoordelijken bij de behandeling van een geval van misbruik. Volgens deze informatie zou een politiecommissaris het bisdom in 2006 hebben geïnformeerd over beschuldigingen van misbruik tegen een priester en een gedeeltelijke bekentenis van de verdachte, waarop het bisdom geen actie heeft ondernomen.

“Uit het rapport blijkt op verschillende plaatsen dat de verantwoordelijken in ons bisdom niet correct hebben gehandeld en fouten hebben gemaakt. Dat geldt voor de omgang met getroffenen en ook voor de behandeling van de zaken’, zei bisschop Ackermann vrijdag in reactie op het rapport.. Ondanks professionaliteit in het omgaan met gevallen van misbruik in het bisdom, “kunnen fouten niet worden uitgesloten”, gaf de bisschop toe. 
Tegelijkertijd verzekerde hij dat het voor hem belangrijk was om de kwestie “vooral door onafhankelijke instanties” en “met het oog op de systemische factoren” aan te pakken. Ackermann verwijst in dit verband naar de onafhankelijke verwerkingscommissie, die dit jaar met haar werkzaamheden is gestart: “Ik leg de behandeling en evaluatie van gevallen van seksueel geweld in handen van deze commissie. En ik zal de resultaten van het onderzoek van de Commissie onder ogen zien.”

Bisdommen geven fouten toe 

In een misbruikzaak in Freisen in het Saarland worden drie huidige bisschoppen beschuldigd van het maken van fouten. 
Marx wordt genoemd als bisschop van Trier (2002-2008), zijn opvolger Stephan Ackermann en zijn toenmalige vicaris-generaal Georg Bätzing (2012-2016), tegenwoordig bisschop van Limburg en voorzitter van de Duitse bisschoppenconferentie. Nadat in april het eerste onderzoek door de Zeit-bijlage Christ & Welt was gepubliceerd, hadden de bisdommen München, Trier en Limburg al fouten toegegeven in de omgang met de getroffenen en in de behandeling van de zaak.

bron: Vaticaan nieuws

beeld: stocksnap.io