Kerstvideo Bisschop De Korte: “Kerstmis in een tijd van onzekerheid”

De Nederlandse bisschoppen roepen op om samen op weg te gaan naar Kerstmis. Ze doen dat in een reeks Vier Kerstmis-video’s.

Bisschop De Korte
De bisschoppen roepen op om juist nu Kerstmis te vieren. “Kerstmis 2021 vieren we in een tijd van onzekerheid. Veel mensen zijn onzeker door de corona en door de griep. Anderen maken zich zorgen over de toekomst van het klimaat en de toekomst van onze aarde. En toch vieren we weer Kerstmis”, zegt bisschop De Korte. “En toch vieren we weer Kerstmis. We gaan samen met de herders en de wijzen uit het Oosten op weg naar Jezus. En ook wij mogen Hem hulde brengen. We mogen Hem uitnodigen in ons eigen huis.”

Het thema “Samen op weg” is ontleend aan de bisschoppensynode ‘Voor een synodale Kerk: communio, participatio, missio’ |. Om de verschillende afleveringen te zien ga naar: Vier Kerstmis! https://www.katholiekleven.nl/videos/actuele-videos/bisschoppen- samen-op-weg-gaan-met-kerstmis