“Dit is schokkend”

Een nieuw rapport over seksueel misbruik in het aartsbisdom München- Freising brengt ernstige beschuldigingen,  ook tegen de emeritus paus Benedictus XVI, die voor hij naar Rome ging, aartsbisschop van München was.
Op Domradio.de, de website van het aartsbisdom Keulen, geeft hoofdredacteur Ingo Brüggenjürgen een eerste commentaar op de gebeurtenissen in München, waar kardinaal Marx vanmiddag een korte verklaring aflegde. In het vervolg citeren we uit dit interview.

“Wegduiken”

Eerder waren er vergelijkbare rapporten en presentaties in Aken, Münster en Osnabrück, maar zegt de hoofdredacteur van Domradio “Ik blijf nog steeds verbijsterd achter”. Uit het huidige rapport blijkt dat alle aartsbisschoppen en kardinalen sinds 1945 gefaald hebben door plichtsverzuim en feitelijk wegkijken.  “Je denkt: Niets van dit alles kan waar zijn. Daar schrik je van…De zittende aartsbisschop kardinaal Marx wordt beschuldigd van plichtsverzuim in twee gevallen, kardinaal Ratzinger in vier zaken, kardinaal Wetter 23, enz. Van 1945 tot het recente verleden, plichtsverzuim – uiteraard ook bij de vicarissen-generaal. Het plichtsverzuim bestaat hieruit dat men, hoewel de ernst van de gevallen bekend was, niet de passende maatregelen heeft getroffen. Dat is beangstigend. En erger nog, niemand lijkt echt verantwoordelijkheid te nemen. Iedereen duikt op de een of andere manier weg, zegt dat ze het niet echt wisten. Zij waren niet verantwoordelijk. Het is beschamend.

Kerk uitzondering?
Een van de advocaten van het kantoor die aan het rapport hebben gewerkt, wees erop dat ze als communiekind leerde dat er in de biecht eerst een goed gewetensonderzoek moet worden gehoudenis, dan schuld belijden en dan eerlijk berouw. Niets van dit alles lijkt van toepassing te zijn op de Kerk zelf. Zo drastisch formuleerde ze het. Duidelijker kun je het niet zeggen.”

Benedictus XVI
“In vier gevallen wordt Emeritus-paus Benedictus falen toegeschreven. De emeritus paus heeft zelf een verklaring van 82 pagina’s uitgegeven en hij stelt dat hij er niet verantwoordelijk voor was, of het niet wist… Een voorbeeld: Het gaat over een priester die waarschijnlijk masturbeerde voor een meisje en dan door de emeritus paus niet wordt omschreven als misbruiker maar alleen als exibitionist, omdat hij het meisje niet heeft aangeraakt. Als dat waar is: ik heb er geen woorden voor. Maar dit is waarschijnlijk gedocumenteerd in de dossiers – en een bewezen leugen zou natuurlijk een ramp zijn voor de paus. Allemaal niet erg smakelijk en schokkend, wat je daar hoort. De advocaten raden iedereen de lezing van het rapport aan, omdat het veel verheldert van een kerk in de onderzochte periode en daarna.”

Kardinaal Marx
“Wat de zittende aartsbisschop, kardinaal Marx,  betreft wordt algemeen betreurd dat hij vanmorgen niet aanwezig was bij de presentatie van het rapport. Volgende week zal hij en zijn vicaris-generaal ingaan op wat nu gepresenteerd is.

Aanbevelingen: wie neemt verantwoordelijkheid?
De auteurs van het rapport sporen aan tot een zorgvuldige lezen, voordat men tot een oordeel komt. Het rapport staat nu op internet.
Het structurele falen van de kerk moet worden aangepakt. Een van de gegeven aanbevelingen: stel een onafhankelijke ombudsman aan, dat moet geen geestelijke zijn, zodat mensen die zich melden vrijuit kunnen spreken.

 Het is zorgwekkend dat de Kerk dit probleem niet van tafel krijgt en dat de getroffenen niet in beeld waren. Tot 2010, zo stelt het rapport, was de kerkleiding alleen uit op  de bescherming van de instelling, de heiligheid van de Kerk.

Het is dringend nodig dat de bekende met het kerkelijk systeem samenhangende oorzaken van macht, machtsmisbruik, mannenassociaties, al die dingen die we al zo dikwijls hebben gehoord, aan te pakken en eindelijk de consequenties te trekken. Zelfs in kerkelijke gelederen moet iemand eindelijk de verantwoordelijkheid nemen.  Dat is de enige weg om de geloofwaardigheid te herwinnen.

Commentaar Vaticaan

De woordvoerder van het Vaticaan, Matteo Bruni, zei dat de Heilige Stoel pas commentaar zal geven als het het rapport zorgvuldig is bestudeerd. “Door schaamte en berouw te herhalen voor misbruik gepleegd door geestelijken tegen minderjarigen, drukt de Heilige Stoel zijn nabijheid uit tot alle slachtoffers en bevestigt de inspanningen die zijn ondernomen om minderjarigen te beschermen en veilige omgevingen voor hen te garanderen,” zei hij in een verklaring per e-mail.

Bron: domradio.de/vatican.va