Duitse parochie schort zondagsdiensten op

“Omdat het 12-jarige schandaal een verraad is van het woord van GOD en de sacramenten die naar HEM verwijzen”, zegt een brief aan bisschop Franz Jung van Würzburg, gepubliceerd op de website van de parochie. In plaats daarvan wil men op zondag verhalen horen van de getroffenen, voorgelezen uit het misbruikrapport van München, “stil in de tegenwoordigheid van God”.

lees de brief van de parochie Maria Geboorte

Fondsenwerving voor de Adviesraad DBK

Daarnaast moet er geld worden ingezameld voor de Raad van Advies van de Duitse Bisschoppenconferentie. De geloofsgemeenschap was niet alleen geschokt door het onuitsprekelijke lijden dat zo veel mensen hebben meegemaakt door toedoen van priesters, bisschoppen en vicarissen-generaal. “Wat ons vooral schokt, is het verraad van de slachtoffers, het evangelie en de persoonlijke verantwoordelijkheid.”

Oproep aan Duitse bisschoppen

Ook spreekt de brief van een gebrek aan inzicht en actie. Men wil het “ondraaglijke ‘ga zo door’ op zijn minst selectief onderbreken”. De brief is ook ondertekend door onder meer pastoor Markus Krauth.
De verantwoordelijken in de parochie doen een beroep op de bisschoppen om “een einde te maken aan de kostbare rapporten over de overledenen, het geld aan de getroffenen te geven en de verwerking over te dragen aan niet-kerkelijke instanties”.

Daarnaast is het belangrijk om een ​​einde te maken aan de Kerk van de Angst. De bisschoppen en vicarissen-generaal moeten hun queer medewerkers onmiddellijk verzekeren dat ze niet zullen worden ontslagen vanwege hun seksualiteit. De Würzburgse vicaris-generaal Jürgen Vorndran had dit al gedaan naar aanleiding van het “OutInChurch”-initiatief.

bron: Domradio.de

beeld:https://www.maria-geburt.de/