Goede band met dominee belangrijker dan gezag

‘De predikant moet verbinden”

Een persoonlijke band met de dominee wordt steeds belangrijker.
Dat blijkt uit onderzoek van ‘Ik ben’, een campagne van de Theologische
Universiteit Kampen en Steunpunt KerkenWerk. De organisaties deden onderzoek onder ruim 700 voornamelijk vrijgemaakt- en Nederlands-gereformeerde twintigers, dertigers en veertigers naar wat zij belangrijk vinden aan een predikant.

Mensen die gevraagd werden stellen meer waarde te hechten aan een goede relatie met de predikant dan aan het gezag of de autoriteit die hij uitstraalt, ‘hij moet vooral inspireren en verbinden’.

Lees de ervaringen van dominee Bram, een van de afleveringen van de Ik Ben campagne

Vraag van de redactie van deze site aan de bezoeker: hoe zou het resultaat zijn van genoemd onderzoek onder katholieken, pastores en kerkleden. Door de institutionele reorganisaties van jaren en door de visie op het ambt is toch een gigantische kloof ontstaan tussen pastor en gelovige. Is de priester niet een sacramentele voorbijganger geworden die op afstand blijft en weinig persoonlijke relaties meer heeft?

bron: Nederlands Dagblad

beeld: Campagne Ik ben…