Kwam Maria Magdalena echt uit Magdala? Onderzoek naar het bewijs

Schilderij van Alexander Ivanov (1835) “De verschijning van Christus aan Maria Magdalena na de opstanding.” Creative Commons

De twee geleerden opperen de mogelijkheid dat ‘‘Magdalena’ heel goed een eretitel kan zijn van de Hebreeuwse en Aramese woorden die ‘toren’ of ‘vergroten’ betekenen.

door Yonat Shimron op Religious News

Opgraving

De bevindingen werden aangekondigd met gedurfde koppen. Archeologen die opgravingen deden in de buurt van de Israëlische stad Migdal, ook bekend als Magdala, hadden overblijfselen gevonden van een eerste-eeuwse synagoge.
“Synagoge uit de 2e Tempelperiode gevonden waar Maria Magdalena uit het Evangelie werd geboren”, verklaarde de kop van de Jerusalem en het tijdschrift Smithsonian volgden met soortgelijke koppen.
De ontdekking van de oude synagoge in de stad aan de westelijke rand van het Meer van Galilea is zeker belangrijk en voegt tastbaar bewijs toe van het Joodse leven in het eerste-eeuwse Palestina in de dagen van Jezus.

Twijfel

Maar twee geleerden uit de VS en het VK trekken de veronderstelling in twijfel dat de stad de geboorteplaats is van Maria Magdalena, een van Jezus’ vroegste volgelingen en de eerste getuige van zijn opstanding.
In een publicatie vorige maand schreef Elizabeth Schrader, student aan de Duke University, en Joan Taylor, professor aan King’s College, Londen, dat de veronderstelling dat Magdala verwijst naar Maria’s plaats van herkomst volledig speculatief is.

“Verschillende oude auteurs begrepen dat Maria’s bijnaam eerder in haar karakter was geworteld dan in haar herkomst.” In plaats daarvan, zeggen ze, zou Magdalena heel goed een eretitel kunnen zijn van de Hebreeuwse en Aramese wortels voor ‘toren’ of ‘vergroot’.
Net zoals de apostel Petrus de bijnaam “rots” krijgt (“Jij bent Petrus, en op deze rots zal ik mijn kerk bouwen”), zou Maria heel goed de titel “Magdalena” kunnen hebben gekregen, wat “toren van geloof” of “geloofstoren” betekent. Maria de Vergrote.” In diezelfde zin schijft St.Hieronymus (de auteur van de Vulgaatvertaling van de Bijbel) in een brief uit 412.
“Hoewel er verschillende manieren zijn geweest om haar naam te begrijpen, identificeert geen enkele auteur vóór de zesde eeuw haar als afkomstig uit een plaats aan de Zee van Galilea”, schrijven de auteurs in het decembernummer van de Journal of Biblical Literature 

Eerherstel

Geleerden onderzoeken de evangeliën en vroegchristelijke geschriften opnieuw in een poging om de echte Maria te herstellen.
Maria’s ‘ achteruitgang’ vond langzaam plaats naarmate het christendom meer patriarchaal werd. Misschien kwam de grootste klap voor haar reputatie in de zesde eeuw, toen paus Gregorius de Grote Maria Magdalena samenvoegde met de ‘zondige vrouw’ die Jezus’ voeten met parfum zalfde in Lukas 7. Die vrouw wordt nooit bij naam genoemd door de schrijver van Lucas’ Evangelie. Maar de volgende 1500 jaar werd Maria Magdalena vaak gelijkgesteld aan een prostituee, of in modern spraakgebruik, een sekswerker.

Uit onderzoek blijkt dat er geen overeenstemming was over Maria of haar oorsprong in de oudheid.

bron: Religious News Service