‘Mensen zijn niet langer onverschillig voor religie’

Resultaten van de volkstelling in Tsjechië geven hoop aan kerken

Na Slowakije heeft nu ook Tsjechië de resultaten van de volkstelling van 2021 gepresenteerd. Op een totale bevolking van 10,5 miljoen mensen identificeerde 13,1 procent zich met een kerk of religieuze gemeenschap. 9,1 procent beschreef zichzelf als gelovig zonder zich te associëren met een religieuze gemeenschap, meldt het Weense persbureau Kathpress zaterdag. De telling werd voor het eerst elektronisch uitgevoerd. 

Nog eens 47,8 procent verklaarde ongelovig te zijn; 30,1 procent gaf geen informatie. 741.000 mensen identificeerden zich met de katholieke kerk. Net als bij de volkstelling van 2011 moest de kwestie van religieuze overtuiging vrijwillig worden beantwoord.

Katholieke Kerk in Tsjechië

Het trauma van de Tsjechen met de katholieke kerk begon in de middeleeuwen met de verbranding van de “ketter” Johann Hus in Konstanz, en daarom werd een aparte “kerk”, de Tsjechische Hussieten, gevormd. Sindsdien heeft de “Tsjechische ziel” een opvallend gespannen relatie met de katholieke kerk – in tegenstelling tot de grote nationale kerken in Slowakije en Polen.

Het aantal gelovigen neemt weer toe

Tomas Havlicek, religieus geograaf aan de Charles Universiteit in Praag, interpreteerde de resultaten positief. De trend naar toenemende secularisatie in de Tsjechische samenleving is tot stilstand gekomen en voor het eerst in decennia sinds de Fluwelen Revolutie van 1989 is het aantal mensen dat zich als religieus identificeert niet gedaald, maar gestegen van 20 procent (2, 16 miljoen) steeg tot 22 procent (2,33 miljoen) in 2011.

De voorzitter van de Tsjechische bisschoppenconferentie, Olomouc aartsbisschop Jan Graubner, zei dat het resultaat voor de kerk “niet alleen een oproep was om het evangelie beter te prediken, maar ook om diepere relaties op te bouwen die de menselijke gemeenschap versterken en het religieuze geloof versterken”. Michal Opatrny van de South Bohemian University in Budweis (Ceske Budejovice) sprak van “positief nieuws dat mensen niet langer onverschillig staan ​​tegenover religie”.

Kritiek op de uitvoering en resultaten van de volkstelling

Het is waar dat het totale aantal Tsjechen dat beweerde lid te zijn van een kerk of religieuze beweging in het afgelopen decennium met ongeveer 90.000 is gedaald. Het aantal mensen dat zichzelf identificeerde als niet-aangesloten bij de kerk steeg echter met ongeveer 250.000. Critici wijzen er echter op dat voorzichtig moet worden omgegaan met de cijfers, wat deels te wijten is aan de aard van het onderzoek.

Volgens waarnemers blijkt de onbetrouwbaarheid van de resultaten van de meest recente volkstelling uit de cijfers van de Evangelische Kerk van de Tsjechische Broeders, de grootste kerk van de Reformatie in Tsjechië. In 1991 verklaarden 203.006 zich lid, in 2011 waren dat er 51.858, maar nu nog maar 32.577. In haar eigen register vermeldt de kerk echter 64.010 leden van alle leeftijdscategorieën en 28.111 als zodanig met stemrecht.

Nog dramatischer is de ontwikkeling van de Tsjechoslowaakse Hussietenkerk, die in 1991 precies 178.036 Tsjechen telde en in 2011 39.229, en nu nog maar 23.610. Tsjechië is een van de meest geseculariseerde landen van Europa.

Bron: domradio/kna

beeld: shutterstock