Theoloog Halík: “Verleidelijk zelfbedrog”

De Tsjechische theoloog Tomáš Halík ziet in postcommunistische landen een tendens om het probleem van de klerikale misstanden niet serieus genoeg te nemen of zelfs te ontkennen. Dat schrijft hij in een analyse voor het tijdschrift Theologie der Gegenwart, Universiteit Erfurt

In zijn artikel geeft Tomáš Halík een aantal redenen voor zijn observatie, dat de eenheid binnen de kerk door communistische vervolging werd bevorderd: “Staatsvervolging van de kerk bevorderde interne cohesie en solidariteit. De keerzijde van de medaille was echter dat ze niet bereid was om de schaduwen in hun eigen gelederen te zien.” De realiteit van een kerk die zelf lijden veroorzaakt past niet in het beeld van een lijdende kerk van martelaren. “

Zuiverder Kerk van het Oosten?

In het postcommunistische Europa, zo vervolgt Halik, heeft het idee van een “zuiverder kerk van het Oosten” de overhand gekregen, een gedachte die een “verleidelijk zelfbedrog” is. Het “corrupte liberale Westen” is “de ideale vervanger van de oude vijand” geworden. In dit verband zijn er fatale verkeerde conclusies getrokken, waarschuwt Halik: “We moeten de duivelse verleiding radicaal afwijzen om te beweren dat de problemen van seksueel, psychologisch en spiritueel misbruik ziekten zijn van het ‘corrupte Westen’.”

Met betrekking tot Polen schrijft de Tsjechische theoloog dat de huidige golf van onthullingen van seksueel misbruik in de katholieke kerk heeft geleid tot een “aardbeving”. Maar misbruik is slechts één aspect van het probleem. “Als de Poolse kerk er nu niet in slaagt, om de crisis te begrijpen als ‘kairos’ (geschikt moment) als een oproep tot ingrijpende hervormingen, als de kerk de Poolse samenleving – en vooral de jonge generatie – geen ander gezicht van het christendom laat zien, zal het secularisatieproces in Polen nog radicaler zijn dan in Spanje en Ierland ’ voorspelt Tomáš Halík.

lees een eerder artikel van Halik waarin hij uitvoeriger op dit thema ingaat.

bron: katholisch.de/Vatican News

beeld: pfarrbriefservice.de/Peter Weidemann (archiefbeeld)