Webinar Synode Communio (update)

Op 9 oktober 2021 opende paus Franciscus in Rome een ‘synodale reis’ van de gehele Kerk. In voorbereiding op de bisschoppensynode over synodaliteit in 2023 nodigt hij alle gelovigen uit om mee te doen. Het gezamenlijk op weg zijn, als leerlingen van Jezus en Hem volgend, is een wezenskenmerk van de Kerk, aldus de paus. Hij ziet de voorbereidingen op de synode als een proces dat erop is gericht om een open, luisterende en meer nabije Kerk te worden.

De eerste fase van het proces bestaat uit een brede consultatie van ‘het godsvolk’: lokale kerken, gemeenschappen van religieuzen, lekenbewegingen, etc.
Het Bestuur KNR Nederlandse religieuzen organiseert vier webinars.
Een eerste, informatieve online bijeenkomst vond plaats op 10 januari.
In de periode februari-maart zijn vier webinars gepland rond de verschillende thema’s en subthema’s van het Synodaal Proces.
Volgende webinars vinden plaats op februari ,( thema: communio) 22 februari (thema: participatie), 10 maart (thema: missie) en 30 maart (thema: synodaliteit)

Webinarreeks: doel en opzet

De vier webinars zijn bedoeld om gezamenlijk als religieuzen “te bidden, luisteren, dialogeren, onderscheiden en advies te geven over het nemen van pastorale beslissingen die zo dicht mogelijk bij Gods wil liggen.” (uit: Vademecum Synodaal Proces).

Aanmelden kan via cpr@knr.nl  U ontvangt dan enkele dagen voor het webinar de link en verdere informatie.

Meer informatie

bron: knr.nl