Petitie aan paus Franciscus

Vijfentwintig jaar lang heeft het Wijngaards Instituut gewerkt aan het ontkrachten van veel van de mythes rond kunstmatige anticonceptie, de rol van de vrouw in de kerk, relaties tussen personen van hetzelfde geslacht en andere cruciale kwesties.

Door samen te werken met een wereldwijd netwerk van gerespecteerde theologen en geleerden uit vele disciplines, heeft dit instituut verhelderd dat er nodige discussie moet worden gevoerd aangaande het officiële standpunt over deze kwesties, in hoeverre worden ze wel door de Heilige Schrift ondersteund en zijn ze in overeenstemming met de moderne wetenschap? Het instituut publiceert zijn bevindingen in de media en op de eigen website website.

Nu heeft theoloog Dr John Wijngaards het initiatief genomen tot een petitie aan Paus Franciscus. Hij vraagt daarin o.a. om toelating van de vrouw tot heilige wijdingen, afschaffing van het verplicht celibaat voor priesters, vrijheid van spreken voor theologen en een meer positieve waardering van sexualiteit. De petitie zal na een paar weken persoonlijk aan de paus en aan het Synodale kantoor in het Vaticaan worden afgeleverd.

Katholieken uit de hele wereld zijn al begonnen de petitie mede te onderteken. Nederlanders of Vlamingen kunnen dat hier doen: https://ten-commandments.org/teken-onze-petitie/