Terug naar af

Antoinette Bastiaans vertelt in het februari Roeromnummer hoe zij de gang van zaken in haar parochie beleeft. Wij vermoeden dat haar ervaringen herkenbaar zijn en verhelderen waarom zovelen het kerkelijk instituut achter zich laten… maar wel blijven geloven en hopen op betere tijden.

Uw reacties zijn welkom ook op het emailadres: webredactie@deroerom.nl

Roerom 36 06 Preview 01 (1)