Bisdom Den Bosch verbreedt proces synodaliteit

Sinds afgelopen oktober wordt er in de geloofsgemeenschappen van het bisdom aandacht gegeven aan en deelgenomen aan het synodale proces.
Maar allerwegen wordt de klacht gehoord dat de bisschoppen van Nederland het proces inperken door hun keuze voor drie thema’s uit de door Rome aangegeven tien thema’s. De verslaglegging van de beraadslagingen op diocesaan niveau (de eerste fase), loopt via de bisschoppen. Daar heeft lang niet iedereen vertrouwen in, waarom niet rechtstreeks aan Rome rapporteren? (Zie bv. ons bericht van de oecumenische vrouwensynode)

Bisschop De Korte en zijn medewerkers hebben nu het initiatief genomen tot een benadering die veel verder gaat dan alleen de parochies en geloofsgemeenschappen. Het bisdom ’s-Hertogenbosch heeft opdracht gegeven aan onderzoekers van de Erasmus Universiteit Rotterdam om een weblink te ontwikkelen om alle input van parochianen en gespreksgroepen te verzamelen, en vervolgens te analyseren. Hier kan iedereen die zijn eigen gedachten wil delen (al dan niet na een groepssessie) gebruik van maken, maar deze kan óók worden gebruikt door gespreksleiders om de input in te leveren die uit groepsgesprekken komt. Het gesprek met elkaar aangaan is immers wat er van ons wordt gevraagd.

Voor meer informatie en de weblink, zie: Doe mee met de synodale raadpleging! – Bisdom van ‘s-Hertogenbosch (bisdomdenbosch.nl)

Het proces naar een synodale Kerk is een proces wat alleen samen bereikt kan worden.

beeld: https://www.bisdomdenbosch.nl/