Bisschoppen Rusland: stop de oorlog

Metropoliet van Oekraïne ONUPHRY

De rooms-katholieke bisschoppen van Rusland hebben een oproep gedaan de oorlog met Oekraïne te stoppen. “Wij doen een beroep op alle politici van wie dit besluit afhangt om een einde te maken aan dit conflict”, schrijven zij in een gezamenlijke verklaring die gisteravond in Moskou werd gepubliceerd. Er wordt echter geen melding gemaakt van president Vladimir Poetin of dat Rusland Oekraïne militair heeft aangevallen. Iets minder dan één procent van de Russen is katholiek.

“Wij zijn, net als u allen, diep geschokt dat het politieke conflict tussen Rusland en Oekraïne, ondanks grote verzoeningsinspanningen, is uitgelopen op een gewapende confrontatie”, aldus de vijf bisschoppen. “Deze confrontatie brengt dood en verderf en bedreigt de veiligheid van de hele wereld.” Zij benadrukken dat het Russische en het Oekraïense volk niet alleen een gemeenschappelijke geschiedenis hebben, maar in het verleden ook enorm hebben geleden onder de “waanzin van de oorlog”.

Degenen die de militaire acties laten uitvoeren moeten volgens het katholieke episcopaat verantwoording afleggen, omdat de loop van de komende eeuwen afhangt van hun huidige beslissingen.

De Russisch-orthodoxe hiërarchie, die nauw verbonden is met het Poetin-regime, bidt thans ook voor vrede. “Ik roep de gehele Russisch-Orthodoxe Kerk op tot een diep en vurig gebed voor een spoedig herstel van de vrede”, zei patriarch Kirill van Moskou in een verklaring die gisteren op de website van het Moskouse patriarchaat werd gepubliceerd.

“Als patriarch van heel Rusland en primaat van deze kerk, waarvan de kudde zich in Rusland, Oekraïne en andere landen bevindt, leef ik intens mee met allen die door het ongeluk zijn getroffen”, zei het orthodoxe kerkhoofd. Hij riep degenen die bij het conflict betrokken zijn op “al het mogelijke te doen om burgerslachtoffers te voorkomen”. Kirill, die onlangs nog de hoogste staatsonderscheiding uit handen van Poetin ontving, riep ook alle leden van zijn kerk op om hulp te bieden aan de slachtoffers en de vluchtelingen.

“Het Russische en het Oekraïense volk hebben een eeuwenoude gemeenschappelijke geschiedenis die teruggaat tot de doop van Rusland”, verklaarde hij vervolgens, in de hoop dat deze geschiedenis “zal helpen de verdeeldheid en tegenstellingen te overwinnen die tot het huidige conflict hebben geleid”.

METROPOLIET ONUPHRY ROEPT OP TOT BOETEGEBED EN EINDE AAN DE “BROEDEROORLOG”

Kiev, 24 februari 2022 news.church.ua    

Zijne Zaligheid patriarch Onuphry van Kiev en heel Oekraïne heeft opnieuw een oproep gedaan aan het Oekraïense volk en de Oekraïense soldaten, en aan de Russische president Vladimir Poetin, waarin hij opriep tot meer gebed en een einde aan de “broederoorlog”.

Zijn oproep luidt volledig :

Beste broeders en zusters! De gelovigen van onze Oekraïens-orthodoxe kerk!

Als primaat van de Oekraïens-orthodoxe kerk doe ik een beroep op u en op alle burgers van Oekraïne. Er heeft zich een ramp voorgedaan. Helaas heeft Rusland militaire acties ondernomen tegen Oekraïne, en in deze noodlottige tijd verzoek ik u dringend niet in paniek te raken, moedig te zijn en liefde te tonen voor uw vaderland en voor elkaar. Ik roep u vooral op tot een intenser boetegebed voor Oekraïne, voor ons leger en ons volk, en ik smeek u om wederzijdse strijd en misverstanden opzij te zetten en u te verenigen in liefde voor God en ons moederland.

In deze tragische tijd betuigen we onze vurige liefde en steun aan onze soldaten die de wacht houden en ons land en onze mensen beschermen en verdedigen. Moge God hen zegenen en bewaren!

We verdedigen de soevereiniteit en integriteit van Oekraïne en doen een beroep op de president van Rusland en vragen hem om de broederoorlog onmiddellijk te stoppen. De Oekraïense en Russische volkeren kwamen uit de doopvont van de Dnjepr, en de oorlog tussen deze volkeren is een herhaling van de zonde van Kaïn, die zijn eigen broer uit jaloezie vermoordde. Zo’n oorlog heeft geen rechtvaardiging van God of van mensen.

Ik roep iedereen op tot gezond verstand, dat ons leert onze aardse problemen op te lossen in onderlinge dialoog en wederzijds begrip, en ik hoop oprecht dat God ons onze zonden zal vergeven en dat Gods vrede zal heersen over ons land en over de hele wereld!

Zijn Zaligheid deed dinsdag eerder een oproep om oorlog te voorkomen, net als de All-Oekraïense Raad van Kerken .

Vanmorgen zijn er ook oproepen uitgegaan van de Patriarchen van de Georgische en Roemeense Patriarchaten en de bisschoppen van de Fins-Orthodoxe Kerk.

Meer reacties uit de orthodoxe wereld vindt u hier.

bron: kro-ncrv.nl/katholiek – orthochristian.com/

beeld: https://pravoslavie.ru/