Terugblik Synodale Weg 3

In totaal besprak de derde synodale vergadering 14 papers van donderdag tot zaterdag. Drie daarvan werden in tweede lezing aangenomen. Elf teksten stonden ter discussie in de eerste lezing, over deze werd dus nog geen besluit genomen, ook al maken de respectieve stemresultaten het mogelijk conclusies te trekken over de fundamentele aanvaarding van de respectieve punten van zorg.

De oriënterende tekst van het Uitvoerend Comité, de basistekst van het “Power”-forum en een actietekst over meer deelname aan de verkiezing van bisschoppen werden in tweede lezing goedgekeurd. In alle gevallen was hiervoor een tweederdemeerderheid van de aanwezige afgevaardigden en een tweederdemeerderheid van de aanwezige bisschoppen vereist.

Oriënterende tekst van het voorzitterschap

De oriëntatietekst kreeg een goedkeuring van 86,41 procent onder alle afgevaardigden en 71,9 procent onder de bisschoppen. De basistekst van het “Macht”-forum werd met respectievelijk 88,12 en 74,07 procent goedgekeurd. Voor de actietekst over de benoeming van bisschoppen waren de cijfers respectievelijk 88,06 en 79,25 procent.

Actietekst van het forum “Power”

Het machtsforum had in eerste lezing ook nog een actietekst ingediend, die tot doel heeft meer vertrouwen en transparantie in de gemeenschappen te creëren door middel van verantwoordingsverplichtingen. Dit werd gesteund door 83,52 procent van de synodeleden.

Actieteksten van het forum over het priesterlijk leven

Het forum over het priesterlijk leven presenteerde drie actieteksten om in eerste lezing te stemmen: 90,9 procent van de deelnemers sprak zich uit voor meer persoonlijke ontwikkeling en professionalisering in de priesteropleiding. Duidelijkere regels voor het omgaan met misbruikers werden goedgekeurd door 98,87 procent van de synodeleden. 85,95 procent van de aanwezigen in Frankfurt steunde de versoepeling van het verplichte celibaat van priesters.

Basistekst en actieteksten van het forum over de rol van vrouwen

Van het forum over de rol van de vrouw werd in eerste lezing gestemd over een basistekst en twee actieteksten. 85,29 procent van de synodeleden steunde de basistekst. De twee actieteksten, die pleiten voor de toelating van vrouwen tot gewijde bedieningen, kregen goedkeuring van 81,44 procent (paper “Women in Sacred Office”) en 79,51 procent (paper “Diaconate of Women”).

Actieteksten van het forum over seksualiteit

Het Forum Seksualiteit legde vier actieteksten voor aan de beraadslaging, allemaal in eerste lezing. 93,3 procent van de afgevaardigden was het eens met de oproep tot versoepeling van de kerkdienstwet. 85,71 procent (homoseksualiteit) en 84,92 procent van de synodeleden stemden voor veranderingen in de seksuele moraal – vooral met betrekking tot de evaluatie van homoseksualiteit en de uitspraken van het leergezag over huwelijksliefde. 78,16 procent van de deelnemers aan de derde synodale vergadering deelde de wens om zegenvieringen voor alle paren mogelijk te maken.

Naar de documenten en stemresultaten van het synodale pad

bron:domradio.de

beeld:© Synodaler Weg/Maximilian von Lachner.