Twee Nederlandse bisschoppen, twee visies

Deze afbeelding heeft een leeg alt-attribuut; de bestandsnaam is 2015-BISSCHOP-DE-KORTE-5-2.png
Bisschop De Korte |
Deze afbeelding heeft een leeg alt-attribuut; de bestandsnaam is hende.png
Bisschop van den Hende|

Uit  Katholiek Inside, nieuwsbrief van Hendro Munsterman

In de Nederlandse katholieke kerk mogen hertrouwde gescheidenen ook nu geen kerkelijke functies vervullen. Dat is een van de zaken die blijken uit het interview dat ik zaterdag hield met de bisschoppen Hans van den Hende en Gerard de Korte.
Het staat morgen uitgebreid in de zaterdagkrant, nu al op onze site. In maart 2016 publiceerde paus Franciscus echter een pauselijke exhortatie, Amoris Laetitia (‘over de liefde in het gezin’), waarin hij over hertrouwde gescheidenen schrijft:"Zij zijn gedoopt, zij zijn broers en zusters, de Heilige Geest stort gaven en charisma's tot welzijn van allen over hen uit. Hun deelname kan tot uitdrukking komen in verschillende kerkelijke diensten: daarom moet men onderscheiden welke van de verschillende tegenwoordig gepraktiseerde vormen van uitsluiting op liturgisch, pastoraal, opvoedkundig en institutioneel gebied kunnen worden overwonnen." (Amoris Laetitia n° 299)

Roomser dan de paus?
Bisschop Van den Hende – bisschop van Rotterdam en voorzitter van de Nederlandse bisschoppenconferentie – zegt echter in het interview dat hertrouwde gescheidenen in Nederland uitgesloten blijven van kerkelijke functies.
Hetzelfde geldt voor praktiserende homoseksuelen.
Terwijl verschillende bisschoppen in Duitsland, na de recente ‘coming-out’ van 125 pastores en andere kerkelijke functionarissen op de Duitse televisie, zeggen dat deze niet voor ontslag te vrezen hebben, blijft de Nederlandse kerkprovincie de lijn van uitsluiting volgen.
Of hertrouwde gescheidenen te communie mogen is voor het overgrote deel van de Nederlandse katholieken helemaal geen vraag, bleek uit een van de vele vragen van onze opiniepeiling.
Paus Franciscus schiep daartoe in 2016 de mogelijkheid. Tot verdriet van kardinaal Eijk die tijdens de discussie erover zei dat ‘een tweede burgerlijk huwelijk feitelijk geen huwelijk is, maar een gestructureerde en geïnstitutionaliseerde vorm van overspel’.
Terwijl bisschop Gerard de Korte zegt dat hij de door paus Franciscus geschapen opening voor een mogelijke deelname aan de communie door ‘gewetensvolle’ hertrouwde gescheidenen volgt, houdt bisschop Hans van den Hende zich op dit punt opvallend op de vlakte. Je leest het allemaal uitvoeriger in het interview dat morgen in de krant staat maar nu al op de site te lezen is.
Daar gaat het verder onder meer over het synodaal proces, kerksluitingen, vitale parochies en de toekomst van priesterseminaries.

Minder dan tien procent van de Nederlandse katholieken is het eens met de katholieke leer omtrent anticonceptie, seks voor het huwelijk, echtscheiding en homoseksualiteit. Ondertussen krimpt de Rooms-Katholieke Kerk in Nederland en gaan de overgebleven katholieken als gevolg van kerksluitingen minder vaak naar de kerk. De bisschoppen Hans van den Hende en Gerard de Korte reageren op de resultaten van het recente katholiekenonderzoek van het Nederlands Dagblad.

Uit het Nederlands Dagblad van morgen, zaterdag 5 februari;

Inleiding
De koffie, de koekjes, twee bisschoppen en twee woordvoerders staan klaar op het kantoor van de bischoppenconferentie, als de journalisten en fotografen van Trouw en het Nederlands Dagblad er op zaterdagochtend aankomen. De sfeer is hartelijk, maar ook licht gespannen. 

Aan de organisatie van het interview was nogal wat getouwtrek voorafgegaan. Beide kranten bleken onafhankelijk van elkaar een opiniepeiling onder Nederlandse katholieken te hebben gehouden; als vervolg daarop hadden ze ook allebei een interview aangevraagd met de voorzitter van de Nederlandse bisschoppenconferentie, bisschop Hans van den Hende van Rotterdam.

En vooral: de thematiek ligt gevoelig. 
Van den Hende wilde het interview in het kader van het onderzoek voor het Ad limina bezoek niet alleen doen, maar samen met de bisschoppen van Breda en Den Bosch; met hen samen vormt hij de ‘permanente raad’ van de bisschoppenconferentie, een soort dagelijks bestuur. Ook wilden de bisschoppen graag één interview gezamenlijk met beide kranten. Maar die weigerden dat gezamenlijk. 

lees het interview

beeld: resp. bisdom den Bosch/bisdom Rotterdam