Zij heeft een verhaal

Klik hier voor onze vragenlijst en handleiding gesprekken

01/02/22: 807 ingevulde vragenlijsten

Op maandagavond 17 januari a.s. van 20.00-21.00 uur  lanceerde het Netwerk Katholieke vrouwen het synodeproject ‘Zij heeft een verhaal’ in een digitale talkshow. De presentatie was in handen van Carlien Geelkerken (oa bekend als directeur van het VKMO) en Dominicanes, Zr. Holkje van der Veer. Vanuit het Netwerk Katholieke Vrouwen gaf Laetitia van der Lans, een praktische toelichting op het project. Mgr. De Korte leverde als referent vrouw en kerk ook een bijdrage. En we gingen in gesprek hoe vrouwen de invulling ervan voor zich zien. Het programma is via deze LINK  terug te kijken.

Nadere toelichting en achtergronden bij het project:

​Paus Franciscus heeft dit najaar een bijzondere stap gezet. In het synodale proces 2021-2023 worden de gelovigen om raad gevraagd voor de toekomst van de kerk en de wereld.  Franciscus nodigt daarbij nadrukkelijk ook vrouwen uit. Het Netwerk Katholieke Vrouwen (NKV) neemt deze uitnodiging van harte aan en zal zich in dit proces de komende maanden inzetten voor het ophalen van verhalen en verlangens van vrouwen rond de Rooms-Katholieke Kerk.​

De paus wil dat we de komende twee jaar samen nadenken over onder andere de gemeenschap en de praktische invulling van het geloof. Ook de positie van de leken in de kerk komt aan bod. Bisdommen, parochies en andere kerkelijke organisaties gaan met elkaar in gesprek. Ieder kan meedoen met deze verschillende gesprekken. Het project ‘Zij heeft een verhaal’ van het Netwerk Katholieke Vrouwen wil, in het kader van dit synodale proces, een goed podium bieden aan vrouwen

Digitale vragenlijst voor vrouwen
Vanaf 17 januari 2022 zal  via de website van het NKV met een online vragenlijst antwoord gegeven kunnen worden op de kernvragen: Hoe is het om vrouw te zijn in de katholieke kerk? Waar beleef je vreugde aan? Welke verbeteringen zijn nodig ? Welk advies zou je willen geven aan de synode 2023 in Rome? Deze vragenlijst is individueel te beantwoorden. Daarnaast hopen we dat er onderling hierover mooie gesprekken en ontmoetingen kunnen ontstaan.  De consultatie loopt tot 31 maart. Op 8 april zal de eerste presentatie van de resultaten plaatsvinden. In april werken we verder aan de resultaten en in mei dragen we  de uitkomsten over aan Mgr. De Korte, bisschop van Den Bosch en referent voor Vrouw en Kerk.

Lees verder op de site van het Netwerk Katholieke Vrouwen